EST
Eesti keel - II kooliaste
Eesti keele õpik 4. klassile, I osa

Eesti keele õpik 4. klassile, I osa

Kati Lepp, Kristiina Orgla, Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Jaak Urmet, Lauri Vanamölder

Eesti keele õpik 4. klassile, I osa

Kati Lepp, Kristiina Orgla, Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Jaak Urmet, Lauri Vanamölder

TOOTEKOOD: 01-001-04-0601
AASTA: 2011, 2022
LEHEKÜLGI: 184 lk
FORMAAT: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 978-9985-2-1688-0

Õpikut on uuendatud 2022.a: muutsime andmeid, lisasime ja vahetasime pilte, asendasime ekraanivaateid.

Õpikut on retsenseerinud Kirsi Rannaste, Aita Saks, Katrin Puik.

4. klassi eesti keele õpikus on keeleõpetus ja kirjandusõpetus integreeritud. Kirjanduse ja keeleõpetuse peatükid vahelduvad ja on omavahel seotud tekstiõpetuse kaudu. Iga peatükk algab sissejuhatusega ning lõpeb luuletuste ning peatükki kokku võtva mahuka ülesandega.

Õpiku I osas on 4 suurt peatükki:

I. Raamatuid on kõigile;

II. Teabetekstide kosmoses;

III. Lähme raamatukokku;

IV. Infot otsimas.

Keelepeatükid on visuaalselt teistest peatükkidest hästi eristatavad, aga sisuline üleminek lugemispalalt või tekstiõpetuse peatükilt on muudetud sujuvaks. Keeleõpetuse peatükid algavad lühitekstiga, mis jätkab eelmise alapeatüki teemat, ent samas sisaldab keelenähtusi, mis peatükis käsitlusele tulevad. Aktuaalsed keelenähtused on tekstis tavaliselt esile toodud või on tekstile lisatud küsimused, mis aitavad õpilasel jõuda õigete järeldusteni. Sellise sissejuhatava teksti eesmärgiks on lisaks peatükkide lõimimisele olla elavaks näiteks, et keeleõpe ei ole midagi elust eraldi seisvat, vaid et grammatikateadmisi läheb vaja iga teksti koostamisel.

Sissejuhatavale tekstile järgneb alati ka reegel või definitsioon, kus on kõik oluline punaste joonte vahel välja toodud. Pikemat keeleteemade teoreetilist lahkamist sellest õpikust ei leia.

Keeleteemadest on I osas käsitletud tähestikku, nimede õigekirja, nimetusi, poolitamist, lühendeid, häälikute õigekirja, i ja j õigekirja ja sõnaliike. I osa lõpus õpetatakse koostama referaati.
Kirjanduse peatükkide lugemispalad ning luuletused on seotud peatüki teemaga ning valiku tegemisel on lähtutud ainekavas nimetatud teemavaldkondadest. Lugemispalade valikul on arvestatud õpilaste huvide ning lugemisoskusega. Välisautorite kõrval on kasutatud paljude eesti kirjanike, nii klassikute kui ka tänapäeva autorite teoseid. Õpikus on rohkesti praktilisi ja loovülesandeid ning sõnavara arendavaid ülesandeid.

Õpitekste toetavad lastepärased ja humoorikad illustratsioonid.

Töövihiku sisu on seotud õpiku lugemispalade, teksti- ja keeleõpetusega. Selles on harjutusi nii õpitu mõistmiseks, kinnistamiseks kui ka õigekirja kordamiseks ning funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks. Töövihik on metoodiliselt mitmekülgne ning peaks soodustama õpihuvi.

Veebiõppekeskkonnas Opiq vastavas digiõpikus lõpevad suuremad teemad peatüki kokkuvõtva peatükiga, mille ülesandekogust leiab õpetaja nii harjutava kontrolltöö kui ka hindelised kontrolltööd kolmes variandis (hindelisi veebitöid lisandub järk-järgult).

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".