EST
Eesti keel - III kooliaste
Eesti keele õpik 7. klassile. Sõnadest tekstini, I osa

Eesti keele õpik 7. klassile. Sõnadest tekstini, I osa

Priit Ratassepp

Eesti keele õpik 7. klassile. Sõnadest tekstini, I osa

Priit Ratassepp

TOOTEKOOD: 01-001-07-0201
AASTA: 2009, 2017
LEHEKÜLGI: 136 lk
FORMAAT: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985214916

Priit Ratassepa 7. kl eesti keele õppekomplekt „Sõnadest tekstini” ilmus põhjalikult ümber töötatuna, uues formaadis ning kaheosalisena. Ümbertegemisel lähtuti nii õpetajate ettepanekutest kui ka uuest ainekavast – õpik ja töövihik vastavad põhikooli 2010. aasta riiklikule õppekavale.
Õpiku ülesehitus on üldjoontes sama: ka uustrükis vahelduvad keeleõpetuse teemad tekstiõpetuse peatükkidega, kuid teksti- ja keeleõpetuse seosed on muutunud tihedamaks. Senisest enam pööratakse tähelepanu keele funktsionaalse kasutamise oskusele erinevates suhtlussituatsioonides. Kus vähegi võimalik, tegeldakse sõnastusküsimustega ning juhitakse tähelepanu eri tekstiliikide keelekasutusele. Ka grammatika õpetamisel peetakse nüüd rohkem silmas teksti koostamise ja vastuvõtu oskuste arendamist.
Ümbertöötatud trükis on vähenenud peatükkide arv. Välja on jäänud luuletamise ja koolilehe peatükk, tugevneva ja nõrgeneva tüve käsitlus. Mitu sisult kokku kuuluvat teemat on ühendatud üheks suuremaks terviklikuks alajaotuseks. Tekstiõpetuse osas on endiselt tähelepanu keskmes ajakirjandustekstid. Lisatud on veebisuhtluse peatükk, fakti ja arvamuse eristamine. Põhjalikult on täienenud sõna ja pildi peatükk, kus vaadeldakse ka sõna ja pildi koostoimet ning interpreteerimist. Iga peatükk algab teemat sissejuhatava leheküljega ning lõpeb ülesannetega, mis võtavad õpitu kokku.
Õpetajate soovitustele ja märkustele tuginedes on õpikus ja töövihikus nüüd rohkem harjutusi (nt silbi ehituse, välte ja astmevahelduse määramise kohta). Harjutuste valik on mitmekesisem: esindatud on erinevad ülesandetüübid alates lünkharjutusest kuni ulatuslike projektitöödeni. Vähem on kontekstivabasid harjutusi, kus tegeldakse üksiksõnadega väljaspool teksti. Vähendatud on ajamahukate harjutuste hulka, kus õpilane pidi ise lauseid, lühitekste, pealkirju jne looma – selle asemel on toodud sobivad ja ebasobivad näitelaused ja -tekstid, mille hulgast õpilane valib õige. Õpikus on ülesannete numeratsioon muudetud läbivaks.
Tekstide ja katkendite valikul on keskseks põhimõtteks olnud selge ülesehitus, vastavus žanrile, eakohasus ja teemade olulisus. Tekstide kaudu tegeldakse ka väärtuskasvatusega, osa tekste annab lisateavet keele või eesti kirjakeele ajaloo kohta. Tekstid on pärit ilu- ja teabekirjandusest, meediast, kuid palju on ka spetsiaalselt õpiku jaoks loodud tekste. Võrreldes varasemaga on ilukirjanduslikke näiteid vähem, kuna uues õppekavas on selgemalt piiritletud eesti keele ja kirjanduse kui õppeainete õppetulemused ja -sisu.

Õpetajale suureks abiks tunni ettevalmistamisel ja tunni andmisel on e-tund. Kontrolltööd leiad e-tunnist.

Vaata lähemalt 7. klassi eesti keele e-tundi

Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus. Nendele klassidele, kes eelistavad õppida digiõpikust Opiqus, pakume sinna juurde Opiqu töövihikut paberil.

 

 

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".