EST
Eesti keel - III kooliaste
Eesti keele õpik 8. klassile. Lausetest tekstini

Eesti keele õpik 8. klassile. Lausetest tekstini

Priit Ratassepp

Eesti keele õpik 8. klassile. Lausetest tekstini

Priit Ratassepp

TOOTEKOOD: 01-001-08-0201
AASTA: 2010, 2012
LEHEKÜLGI: 148 lk
FORMAAT: A4, pehme köide
ISBN: 9789985215845

Õpik ja töövihik vastavad põhikooli 2010. a riiklikule õppekavale. Õppekomplekti ümbertegemise põhimõtteks oli järjepidevus: säilitatud on kõik see, mis on pälvinud tegevõpetajatelt heakskiidu, ning muudetud ja täiendatud on seda, mis ei ole end õigustanud või on ajale jalgu jäänud.
Tekstiõpetuses on muutunud peatükkide järjestus ja ülesehitus, et oleks võimalik luua rohkem seoseid teksti- ja keeleõpetuse peatükkide vahel, ning ühtlasi on muudetud tekstiõpetuse teemade jaotust ja järjekorda selgemaks ning ülevaatlikumaks. Igas tekstiõpetuses peatükis rakendatakse keeleõpetuses õpitut, juhtides pidevalt tähelepanu eri tekstiliikide keelekasutusele ja sõnastusprobleemidele. Eelmise variandiga võrreldes on vähenenud peatükkide arv. Välja on jäänud kõne ja väitluse teema, uurimuse ning võrgumaailma peatükk – need on üle viidud 9. kl õpikusse. Suulise suhtlemisega seotud teemad aga on koondatud 8. kl õpiku rühmaarutelu peatükki. Alusteksti järgi kirjutamine moodustab uues väljaandes omaette peatüki ning on varasemaga võrreldes sisukam: siin õpetatakse, kuidas erinevaid tekstiliike kasutada uue teksti koostamisel. Tekstiõpetuse peatükkides on iga teema puhul esitatud kommentaaridega varustatud näidistekstid, mille eeskujul on õppijal lihtne ülesandeid lahendada ja oma tekste luua. Täpsemaks on muutunud tööjuhendid. Suur osa tekste on välja vahetatud tänapäevasemate vastu. Töövihikus lõpetab iga teema eksami spetsiifikat arvestav ülesanne.
Keeleõpetuse peatükid keskenduvad endistviisi lauseõpetusele, kuid muutunud on peatükkide järjestus. Näiteks on „Lause tekstis” ühendatud lauseliikmetega üheks suuremaks peatükiks. Keeleõpetuse peatükke on tihedamalt seostatud tekstiõpetuse peatükkidega: seosed ilmnevad nii õpitekstis kui ka ülesannetes. Õpilase tähelepanu juhitakse pidevalt sellele, kuidas õpitud keelevahendid tekstis avalduvad ja kuidas neid tekstis kasutada. Õpiku teoreetiline osa on jäänud põhijoontes samaks, suurem osa ülesannetest on aga välja vahetatud ning palju ülesandeid on lisatud (nt täiendi kasutamise kohta, lauseliikmete äratundmise kohta). Algustähe käsitlus on üle viidud 9. kl õpikusse.
Nii õpikusse kui ka töövihikusse on lisatud palju uusi fotosid ja muud illustreerivat materjali, muutes õpiku visuaalselt atraktiivsemaks, ülevaatlikumaks ja kergemini haaratavaks. Erinevalt varasemast algab iga peatükk teemat sissejuhatava leheküljega ja lõpeb ülesannetega, mis võtavad õpitu kokku. Ülesannete numeratsioon on uues väljaandes muudetud läbivaks.

 Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".