EST
Muusika - II kooliaste

Muusikaõpetuse õpik 4. klassile

Monika Pullerits, Liivi Urbel

Muusikaõpetuse õpik 4. klassile

Monika Pullerits, Liivi Urbel

AASTA: 2010
LEHEKÜLGI: 184 lk
FORMAAT: 21x25
ISBN: 978-9985-2-1567-8
Esimestes klassides lähtutakse laste erinevast arengutasemest, võimeid ja oskusi alles hakatakse kujundama, 4. klassis on põhieesmärgiks baasoskuste (laululised võimed, JO-LE-MI, rütmiõpetus, teadmised muusika väljendusvahenditest) kinnistamine ja kõikide laste iseseisva musitseerimise edendamine. Eriline tähelepanu on laulmisel ja JO-LE-MI-ga noodilugemisoskuse süvendamisel. Jätkub ka pillisaadete kasutamine ja võimetekohane improviseerimine. Seejärel algab klaviatuuri, viiulivõtme ja absoluutsete helikõrguste tutvustamine I oktaavis, mis järgnevates klassides peaks piirduma vaid ühe võtmemärgiga helistikega. Teooriat on oluliselt vähendatud ja senisest veelgi enam on pööratud tähelepanu laulmisele, hääle arendamisele ning muusika kuulamiseks vajalike oskuste kujundamisele. 4. klassi õppematerjali hulgas on laule ja harjutusi eelnevatest klassidest, mis peaksid aitama kaasa varem omandatu kinnistumisele.

2010.a vastu võetud uus õppekava toob muudatusi ka Avita muusikaõpikutesse.

Olulisim uuendus seisneb selles, et suurem rõhk on asetatud pillimängule. Siiani õppekavas sisaldunud Orffi instrumentaariumil musitseerimisele on lisandunud kuuekeelne väikekannel ja plokkflööt. Kindlasti kasutavad paljud õpetajad neid juba praegu, loodame, et meie õpikud pakuvad nüüdsest sellele enam teoreetilist tuge ja ka praktilise musitseerimise võimalusi.

4. klassis jätkub 2. klassis alustatud väikekandleõpetus ning sellele lisanduvad ka plokkflöödi põhilised mänguvõtted (plokkflöödiõpe algab 3. klassist). 4. klassi lõpuks on nii kandle kui ka plokkflöödi mänguvõtted omandatud.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68; 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401;
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9; 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30; 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".