EST
4. klass - Eesti keel
Eesti keele õpik 4. klassile, II osa

Eesti keele õpik 4. klassile, II osa

Kati Lepp, Kristiina Orgla, Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Jaak Urmet, Lauri Vanamölder

Eesti keele õpik 4. klassile, II osa

Kati Lepp, Kristiina Orgla, Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Jaak Urmet, Lauri Vanamölder

TOOTEKOOD: 01-001-04-0602
AASTA: 2011, 2022
LEHEKÜLGI: 192 lk
FORMAAT: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985217412

Õpikut on retsenseerinud Kirsi Rannaste, Aita Saks, Katrin Puik.

4. klassi eesti keele õpiku II osa on jätkuks I osale ning sisaldab järgmisi peatükke:

V. Millest lugu koosneb;

VI. Kuidas lugu jutustada ja kirjutada;

VII. Kirjeldamine;

VIII. Loeme muinasjutte;

IX. Sõna ja pilt.

Sarnaselt õpiku I osaga vahelduvad II osas igas suures peatükis kirjanduse ja keeleõpetuse osad, mis on omavahel seotud tekstiõpetuse kaudu. Iga peatükk algab sissejuhatusega ning lõpeb luuletuste ning peatükki kokku võtva mahuka ülesandega. 

Keelepeatükid on visuaalselt teistest peatükkidest hästi eristatavad, aga sisuline üleminek lugemispalalt või tekstiõpetuse peatükilt on muudetud sujuvaks. Keeleõpetuse peatükid algavad lühitekstiga, mis jätkab eelmise alapeatüki teemat, ent samas sisaldab keelenähtusi, mis peatükis käsitlusele tulevad. Aktuaalsed keelenähtused on tekstis tavaliselt esile toodud või on tekstile lisatud küsimused, mis aitavad õpilasel jõuda õigete järeldusteni. Sellise sissejuhatava teksti eesmärgiks on lisaks peatükkide lõimimisele olla elavaks näiteks, et keeleõpe ei ole midagi elust eraldi seisvat, vaid et grammatikateadmisi läheb vaja iga teksti koostamisel.

Sissejuhatavale tekstile järgneb alati ka reegel või definitsioon, kus on kõik oluline punaste joonte vahel välja toodud. Pikemat keeleteemade teoreetilist lahkamist sellest õpikust ei leia.

Keeleteemadest on II osas käsitletud tegusõna pöördeid, aegasid, eitust ja jaatust, lausete liike, liitlause kirjavahemärke, otsekõnet, sünonüüme ja antonüüme. Kõiki eelnevalt õpitud keeleteemasid korratakse hiljem kinnistamise eesmärgil uuesti.

Peatüki lugemispalad ning luuletused on seotud selle peatüki teemaga, sageli ka keeleteemadega, ning on valitud hoolega, et lugemispalade kaudu oleks võimalik täita püstitatud eesmärke. Harjutused ja ülesanded lugemispalade järel on variatiivsed, võimaldades kinnistada teadmisi ja oskusi, parandada lugemis- ja teksti mõistmise oskust, rakendada fantaasiat jne. Lugemispalade valiku tegemisel on lähtutud ainekavas nimetatud teemavaldkondadest. Eesti kirjanike kõrval on rohkesti välismaa autorite teoseid.
Õpitekste toetavad lastepärased ja humoorikad illustratsioonid.

Töövihiku sisu on seotud õpiku lugemispalade, teksti- ja keeleõpetusega. Selles on harjutusi nii õpitu mõistmiseks, kinnistamiseks kui ka õigekirja kordamiseks ning funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks. Töövihik on metoodiliselt mitmekülgne ning peaks soodustama õpihuvi.

Veebiõppekeskkonnas Opiq vastavas digiõpikus lõpevad suuremad teemad peatüki kokkuvõtva peatükiga, mille ülesandekogust leiab õpetaja nii harjutava kontrolltöö kui ka hindelised kontrolltööd kolmes variandis.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".