EST
Eesti keel - II kooliaste

Eesti keele õpik 5. klassile

Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Terje Varul

Eesti keele õpik 5. klassile

Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Terje Varul

AASTA: 2012, 2017
LEHEKÜLGI: 144 lk
FORMAAT: 21x25
ISBN: 978-9985-2-1867-9

5. klassi eesti keele õpik kuulub II kooliastme õppekomplekti ja ilmub ümbertöötatuna, arvestades uue õppekava nõudmisi. Uuenenud õpikus järgitakse ainevaldkondade lõimingu põhimõtet ning pööratakse tähelepanu ka läbivatele teemadele – see kajastub enamasti ülesannetes ja harjutustekstides.

Õpik koosneb viiest suuremast peatükist ja selle teljeks on süsteemselt järjestatud keeleteemad. Põhjalikuma vaatluse all on sõnavara, häälikuõigekiri, suur ja väike algustäht, käänamine ning lausete liigid. Iga peatükk algab sissejuhatusega, mis pakub teemaga seotud sõnavara- ja arutlusülesandeid, ning lõpeb suurema, teemat kokkuvõtva tööga. Alapeatükid algavad enamasti lühitekstiga, mis näitab, kuidas õpitav keelenähtus tekstis avaldub. Sellele järgnevad selgitused, reegel, näited ja rohkesti ülesandeid.

Paralleelselt grammatika õpetamisega kujundatakse õpikus tekstitööoskusi. Loetakse ning kirjutatakse eri liiki tekste, õpetatakse tekste kokku võtma ja vahendama, valima olukorda sobivaid keelevahendeid, hankima teavet erinevatest allikatest, seda kriitiliselt hindama jms. Suuremat tähelepanu pööratakse jutustavale, kirjeldavale ja arutlevale tekstitüübile, arvamuse kujundamisele ja põhjendamisele, koostööoskuste kujundamisele, sõnaraamatute kasutamisele.

Mitmekesistatud on ülesannete valikut. Lisatud on grammatikaharjutusi ning loovust arendavaid töid. Varasemast enam on lugemisülesandeid.

Õpitekste toetavad humoorikad illustratsioonid.

5. klassi õpikut on retsenseerinud Maigi Vija, Külli Semjonov

 

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT (peakontor)
Pikk 68, 10133 Tallinn
Üldtelefon: 6 275 401
Müük koolidele: 6 275 402, 6 275 405
E-post:
Tallinna esinduses jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

TARTU

Vallikraavi 9, 51003 Tartu
Telefon: 7 427 156
E-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

JÕHVI

Rakvere 30, 41532 Jõhvi
Telefon: 3 370 108
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".