EST
Eesti keel - II kooliaste
Eesti keele õpik 5. klassile

Eesti keele õpik 5. klassile

Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Terje Varul

Eesti keele õpik 5. klassile

Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Terje Varul

TOOTEKOOD: 01-001-05-0301
AASTA: 2012, 2017
LEHEKÜLGI: 144 lk
FORMAAT: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985218679

5. klassi õpikut on retsenseerinud Maigi Vija, Külli Semjonov

2012/2017. a õpikus järgitakse ainevaldkondade lõimingu põhimõtet ning pööratakse tähelepanu ka läbivatele teemadele – see kajastub enamasti ülesannetes ja harjutustekstides.

Õpik koosneb viiest suuremast peatükist ja selle teljeks on süsteemselt järjestatud keeleteemad. Põhjalikuma vaatluse all on sõnavara, häälikuõigekiri, suur ja väike algustäht, käänamine ning lausete liigid. Iga peatükk algab sissejuhatusega, mis pakub teemaga seotud sõnavara- ja arutlusülesandeid, ning lõpeb suurema, teemat kokkuvõtva tööga. Alapeatükid algavad enamasti lühitekstiga, mis näitab, kuidas õpitav keelenähtus tekstis avaldub. Sellele järgnevad selgitused, reegel, näited ja rohkesti ülesandeid.

Paralleelselt grammatika õpetamisega kujundatakse õpikus tekstitööoskusi. Loetakse ning kirjutatakse eri liiki tekste, õpetatakse tekste kokku võtma ja vahendama, valima olukorda sobivaid keelevahendeid, hankima teavet erinevatest allikatest, seda kriitiliselt hindama jms. Suuremat tähelepanu pööratakse jutustavale, kirjeldavale ja arutlevale tekstitüübile, arvamuse kujundamisele ja põhjendamisele, koostööoskuste kujundamisele, sõnaraamatute kasutamisele.

Mitmekesistatud on ülesannete valikut. Lisatud on grammatikaharjutusi ning loovust arendavaid töid. Varasemast enam on lugemisülesandeid.

Õpitekste toetavad Hillar Metsa humoorikad illustratsioonid.

Veebiõppekeskkonnas Opiq vastavas digiõpikus lõpevad suuremad teemad peatüki kokkuvõtva peatükiga, mille ülesandekogust leiab õpetaja nii harjutava kontrolltöö kui ka hindelised kontrolltööd kahes variandis (hindelisi veebitöid lisandub järk-järgult iga peatüki kohta).

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".