EST
Keemia - III kooliaste
Keemia õpik 8. klassile

Keemia õpik 8. klassile

Lembi Tamm

Keemia õpik 8. klassile

Lembi Tamm

TOOTEKOOD: 01-007-08-0301
AASTA: 2012, 2016, 2019, 2021
LEHEKÜLGI: 152 lk
FORMAAT: A4, pehme köide
ISBN: 9789985218624

Õpikut on retsenseerinud Erika Jüriado, Liina Karolin-Salu, Merike Toompärg.

Lembi Tamme uue õpiku sisukord on muudetud õpilasele loogilisemaks. Selleks on 8. klassi täielikult üle viidud metallide teema ning segude teemas uuritakse ka pihussüsteeme. 9. klassi õpikusse jäävad anorgaaniliste ainete põhiklassid koos arvutusülesannetega. Muuhulgas aitab õpilastel materjali omandada uue õpiku kujunduslik külg.

Õpilastele avatakse keemia seaduspärasused ja selgitatakse üldisi loodusteaduslikke põhimõtteid. Materjali omandamisel on suureks abiks keemia seostamine ainesiseselt ja teiste valdkondadega, võrdlused igapäevaeluga ning arvukad joonised, fotod ja selgitavad skeemid. Iga peatüki lõpus on küsimused ja ülesanded õpitu kordamiseks. Sügavama keemiahuviga õpilaste jaoks sisaldab õpik mõningaid probleemülesandeid, mis vajavad lahendamiseks seostamist varemõpituga või infoallikate kasutamist, arendades sellega õpilase iseseisva töö oskust. Keemiale omaselt ei saa ilma katseteta: neid leiab iga teema kohta.

Õpiku juurde kuulub Lembi Tamme ja Eevi Viirsalu töövihik kahes osas.

Veebiõppekeskkonnas Opiq on sama väljaande digiversioon. Iga teema lõpus oleva kordamispeatüki ülesandekogus saab komplekteerida veebitöid teadmiste kontrolliks.

Veel leiab Opiqu keskkonnast Jaak Aroldi ja Tavo Romanni "Katsed keemias. Keemiavideote kogumik" (2018, 2021)

Videokogumik on kokku pandud Tartu Ülikooli keemikute Jaak Aroldi ja Tavo Romanni tehtud keemiavideotest. Kogumik sisaldab 77 õpetlikku keemiavideot. Enamik videoid sobib sisu ja ülesehituse poolest nii põhikooli kui ka gümnaasiumiastme õpilastele.

Peale videote sisaldab kogumik ka enesekontrolliülesandeid ja lisateksti. Viimane sisaldab reaktsioonivõrrandeid jm täpsustusi videos nähtud katsete kohta. Lisatekst on mõeldud valdavalt õpetaja abimaterjaliks ja sügava ainehuviga kooliõpilastele lisalugemiseks.

 

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".