EST
Ühiskonnaõpetus - Gümnaasium
Ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile, II osa

Ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile, II osa

Heiki Raudla, Paavo Palk, Tõnu Viik

Ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile, II osa

Heiki Raudla, Paavo Palk, Tõnu Viik

TOOTEKOOD: 01-016-12-0202
AASTA: 2012, 2023
LEHEKÜLGI: 112 lk
FORMAAT: A4, pehme köide
ISBN: 9789985223185

Uuenenud kaheosaline õpik gümnaasiumile kutsub noori kaasa mõtlema muutuste üle ühiskonnas ning julgelt oma arvamust avaldama.

Uuenenud on tekstivalik, õpikusse on lisatud nüüdisaegses ühiskonnas toimuvaid protsesse kajastavaid lugemispalasid, mis ärgitaksid noori arutlema ja diskuteerima. Peatükkide põhitekst keskendub kõige olulisemale. Seda ilmestab rohke allikmaterjal (teabetekstid, dokumendid, seadused, statistika, kaardid, fotod, skeemid). Küsimused suunavad õpilasi kriitiliselt mõtlema ühiskonna probleemide üle. Osa teemasid ja ülesandeid võimaldab ainetevahelist integratsiooni ajaloo, geograafia, filosoofia ja religiooniõpetusega.

Õpiku I osa koosneb viiest peatükist. Esimeses pööratakse tähelepanu majandusteooriale ja majanduse arengusuundadele. Teises peatükis on olulised teemad innovatiivsus, teadmus- ja loomemajandus, sotsiaalne turvalisus, tööturg ja intellektuaalse omandi kaitse. Uue teemana on juures peatükk „Tarbimine”. Õpiku kolmandas peatükis keskendutakse maailmapoliitikale, rahvusvahelisele suhtlemisele, globaalprobleemidele ning inimõigustele. Võrreldes varasema väljaandega on lisandunud uus teema „Euroopa Liit”. Sellest saab õpilane teada Euroopa Liidu ajaloo, institutsioonide ja tegevusvaldkondade kohta. Eriti on tähelepanu pööratud noorte võimalustele Euroopa Liidus. Viies peatükk on pühendatud kultuuriteooriale ning aitab õpilastel mõista teiste rahvaste kultuuri väärtuslikkust ja erinevaid maailmavaatelisi tõekspidamisi.

Ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile on aruka noore õpik, kes mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi ja põhivabadusi ning suhtub eelarvamusteta ja lugupidavalt kõigisse inimestesse.

Õpikut on retsenseerinud Piret Tänav, Andres Arrak, Andres Kasekamp, Paavo Matsin, Riina Voltri, Tiiu Laan.

 

Sisukord:

V. MAJANDUS I

5.1. Majanduse põhitegurid
5.2. Majanduse põhinäitajad ja tsüklilisus
5.3. Majanduspoliitika
5.4. Raha ja pangadus


VI. MAJANDUS II

6.1. Teaduspõhine majandus
6.2. Tööturg
6.3. Tarbimine
6.4. Sotsiaalne turvalisus
6.5. Globaliseeruv majandus

 

VII. RAHVUSVAHELISED SUHTED

7.1. Välispoliitika
7.2. Rahvusvahelised organisatsioonid
7.3. Globaalprobleemid
7.4. Sõda kui välispoliitika vahend

 

VIII. EUROOPA LIIT

8.1. Euroopa Liit
8.2. Euroopa Liidu institutsioonid
8.3. Euroopa Liidu tegevusvaldkonnad
8.4. Euroopa Liit ja noored

 

IX. KULTUUR

9.1. Kultuuri mõiste ja kujunemine
9.2. Kultuur ja inimloomus
9.3. Kollektiivne identiteet
9.4. Kultuurimaailmad. Simulaakrumid ja hüperreaalsus

 

Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

 

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".