EST
Eesti keel - III kooliaste
Eesti keele õpik 9. klassile. Mõttest tekstini

Eesti keele õpik 9. klassile. Mõttest tekstini

Katrin Puik, Priit Ratassepp

Eesti keele õpik 9. klassile. Mõttest tekstini

Katrin Puik, Priit Ratassepp

TOOTEKOOD: 01-001-09-0301
AASTA: 2013, 2023
LEHEKÜLGI: 144 lk
FORMAAT: A4, pehme köide
ISBN: 9789985220306

Õpik ja töövihik vastavad põhikooli 2010. aasta riiklikule õppekavale. Õppekomplekti ümbertegemise põhimõtteks oli järjepidevus: säilitatud on kõik see, mis on pälvinud tegevõpetajatelt heakskiidu,
ning muudetud ja täiendatud on seda, mis ei ole end õigustanud või on ajale jalgu jäänud.

Õpikus vahelduvad keeleõpetuse teemad tekstiõpetuse peatükkidega nagu vanaski õpikus, kuid teksti- ja keeleõpetuse seosed on muutunud tihedamaks. Senisest enam pööratakse tähelepanu keele funktsionaalse kasutamise oskusele erinevates suhtlusolukordades. Kus vähegi võimalik, tegeldakse sõnastusküsimustega ning juhitakse tähelepanu eri tekstiliikide keelekasutusele. Ka grammatika õpetamisel peetakse nüüd rohkem silmas teksti koostamise ja tekstist arusaamise oskuste arendamist.

Võrreldes eelmise variandiga vähenenud peatükkide arv – mitu sisult kokku kuuluvat teemat on ühendatud üheks suuremaks terviklikuks alajaotuseks. Tekstiõpetuse peatükkides tegeldakse teksti ülesehituse ja sidususega, kõne ja väitluse ning veebitekstidega. Uurimistöö peatükis pööratakse põhitähelepanu uurimistöö ülesehitusele ja keelekasutusele. Kõigis tekstiõpetuse peatükkides antakse näpunäiteid alustekstidega töötamiseks ning iga teema puhul on esitatud kommentaaridega varustatud näidistekstid, mille eeskujul on õppijal lihtne ülesandeid lahendada ja oma tekste luua. Täpsemaks on muutunud tööjuhendid. Suur osa tekste on välja vahetatud tänapäevasemate vastu.

Keeleõpetuse peatükke on tihedamalt seostatud tekstiõpetuse peatükkidega. Õpiku teoreetiline osa on jäänud põhijoontes samaks, suurem osa ülesannetest on aga välja vahetatud ning palju ülesandeid on lisatud. Vähendatud on ajamahukate harjutuste hulka, kus õpilane pidi ise lauseid, lühitekste, pealkirju jne looma – selle asemel on toodud sobivad ja ebasobivad näitelaused ja -tekstid, mille hulgast õpilane valib õige. Keeleõpetuse teemadest on
9. klassi õpikus tuletamine, hea sõnastuse põhimõtted, algustäheõigekiri, ka tutvustatakse eesti keele ajalugu ja sugulaskeeli. Õpiku lõpuosas on kordamispeatükid, kus korratakse kirjavahemärgistamist, teksti toimetamise põhimõtteid ja veaohtlike sõnade vormimoodustust ja õigekirja.

Nii õpikusse kui ka töövihikusse on lisatud palju uusi fotosid ja muud illustreerivat materjali, mis muudab õpiku visuaalselt atraktiivsemaks, ülevaatlikumaks ja kergemini haaratavaks. Ülesannete numeratsioon on uues väljaandes läbiv.

Tekstide ja katkendite valikul on keskseks põhimõtteks olnud selge ülesehitus, vastavus žanrile, eakohasus ja teemade olulisus. Tekstide kaudu tegeldakse ka väärtuskasvatusega, osa tekste annab lisateavet keele või eesti kirjakeele ajaloo kohta. Tekstid on pärit ilu- ja teabekirjandusest, meediast, kuid palju on ka spetsiaalselt õpiku jaoks loodud tekste. Võrreldes varasemaga on ilukirjanduslikke näiteid vähem, kuna uues õppekavas on selgemalt piiritletud eesti keele ja kirjanduse kui õppeainete õppetulemused ja -sisu.

Õpikut on retsenseerinud Kersti Lepajõe ja Külli Semjonov.

Õpiku juurde kuulub kaheosaline töövihik, mis sisaldab harjutusi nii teksti- kui ka keeleõpetuse teemade kohta. Iga teema lõpetab peatükki kokkuvõttev mahukas ülesanne, mis arvestab ka lõpueksami spetsiifikat.

Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

 

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".