EST
Unikaalne töövahend õpetajale – e-tund

Alates 2013. aasta sügisest on Avita kirjastusel vähemasti osale õpetajaist häid uudiseid: valmis unikaalne töövahend e-tund, milles on koolitunniks vajalik materjal juba olemas. E-tund on ainesisuga täidetud arvutiprogramm, mis aitab õpetajal tundi ette valmistada, läbi viia ja sellest kokkuvõtet teha. E-tund sisaldab põhjalikult kavandatud tundi koos rohke näitmaterjaliga (videod, kuulamispalad, fotod, animatsioonid ja simulatsioonid, joonised, tabelid jm), tunni näidisülesehitust koos ajaliste soovitustega iga tunniosa läbiviimiseks, metoodilist materjali, lisamaterjali õppe diferentseerimiseks, lisalugemissoovitusi nii õpilastele kui ka õpetajale endale, hindelisi töid koos vastustega, töökava, integratsiooniviiteid, õpikut, tunni kokkuvõtet koos soovitatava kodutööga jpm. Õpetaja saab olemasolevat materjali oma vajadust mööda täiendada ja muuta: lisada tekstislaide, märkmeid ja dokumente, muuta töökava.

Kuna peame õpetaja rolli aine edasiandjana väga oluliseks, oleme keskendunud lahendusele, kus õpetaja jaoks on tund põhjalikult ettevalmistatud ja õpilastele näidatava materjali valiku üle otsustab õpetaja. Ühe hiireklõpsuga saab projektorisse saata tööjuhise, pildi, skeemi või kaardi, video, helilõigu vm. Õpetaja arvuti töölaual on täisvaade, õpilased näevad vaid neile projektorisse suunatud materjali. 

E-tunniga töötamiseks ei ole tarvis muud kui üht arvutit ja sellega ühendatud projektorit või puutetundlikku tahvlit. Ning muidugi mälupulka, millel õppesisu asub. E-tund ei vaja püsivat internetiühendust, sest kogu sisu on kättesaadav mälupulgalt.

Esimesel aastal viisime läbi e-tunni katseprojekti, milles osales ligi 60 Eesti kooli. Kasutajate tagasiside põhjal saime kinnitust, et e-tund täidab eesmärke, mis seda tehes seatud said: kasvasid nii õpihuvi kui ka tulemused, õpilased pidasid tunde põnevaks ja näitmaterjal aitas teemat paremini omandada, õpetajatel kulus tunni ettevalmistamiseks senisest märksa vähem aega. Peaaegu kõik katsetanud õpetajad soovitaksid e-tundi oma kolleegile. E-tunni kasutamist peeti mugavaks või lausa väga mugavaks ning sisu taset heaks või väga heaks. Õpilaste tagasiside on olnud samuti väga positiivne: tunnid on mitmekesised ja huvitavad, aitavad ainest paremini aru saada ja keerulisi teemasid näidete abil hõlpsamini selgeks saada. Mõistagi on iga uue suure asja valmimisel vaja see põhjalikult läbi proovida ja töökindlaks muuta. Seetõttu oleme eriti tänulikud kannatlikele esimestele katsetajatele, kes on andnud meile väga vajalikku ja väärtuslikku tagasisidet ja aidanud kitsaskohad üles leida ning ära parandada. Oleme sellesse suhtunud täie tõsidusega ja see on aidanud meil nüüdseks kvaliteetse ja hästi toimiva programmini jõuda. 

Mis on e-tund, kuidas seda kasutada ning koolile osta? Kõikidele küsimustele annab vastuse kodulehekülg etund.avita.ee.


2017/2018. õppeaastal saavad õpetajad, kes soovivad, olemasolevate e-tundide õppesisu TASUTA, kui on täidetud allnimetatud tingimused:


1. Kool on alates 2011. aastast Avitast ostnud või tellib vastava klassi (2., 3. või 4. kl) või klassiastme (5.–12. kl) kõikidele õpilastele selle õppeaine õpiku.
2. Kool ostab sama õppeaine vastava klassi (2., 3. või 4. kl) või klassiastme (5.–12. kl) kõikidele õpilastele töövihikud 2017/2018. õppeaastaks.
3. Õppematerjali tellimus nimetatud õppeaastaks on edastatud kirjastuse e-tellimiskeskkonna kaudu enne 1. detsembrit 2016.
4. Tasuta e-tunni tellimus peab olema sisestatud e-tellimiskeskkonnas samal ajal õppematerjali tellimusega

Koolil tuleks e-tunni saamiseks tasuda vaid andmekandja (mälupulga) maksumus 15 eurot ühe õpetaja kohta. Hinnale lisandub käibemaks.

E-tundi on võimalik osta ka neil, kes ei kasuta Avita õppekomplekte või ei täida eelnimetatud tingimusi. Hinnakiri ja kalkulaator asub veebilehel etund.avita.ee

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68; 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401;
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9; 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30; 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".