RUS
Музыка - I школьная ступень

Muusikaõpetuse õpik 2. klassile

Monika Pullerits, Liivi Urbel

Muusikaõpetuse õpik 2. klassile

Monika Pullerits, Liivi Urbel

ГОД: 2012
СТРАНИЦ: 168 lk
ФОРМАТ: 21x25
ISBN: 978-9985-2-1879-2

Uuele õppekavale vastav 2. klassi muusikaõpik säilitab üldjoontes siiani käibel olnud õpiku teemadekäsitluse ja repertuaarivaliku. Suurim muudatus on pilliõpetuse osakaalu kasv. Nimelt on nüüd lisaks rütmipillidele ja kehapillile võimalus mängima õppida meie populaarset rahvapilli - kuuekeelset väikekannelt. Kandleõpe algab 2. klassis, jätkub 3. klassis ning alates 4. klassist on kõikides muusikaõpikutes ära toodud selle pilli tähtsamad mänguvõtted. Lauludele, mida on võimalik kandlega saata, on lisatud vastav tööülesanne. 2. klassis tutvutakse pilli ehitusega, mängutehnikaga ning õpitakse mängima lihtsamaid saaterütme.

Õpiku juurde kuuluvad töövihik, milles olevad harjutused aitavad kinnistada õpiku materjali, ning kaksik-CD muusikanäidetega. Õpetaja metoodiline vihik pakub ideid tunni läbiviimiseks, lisalaule ja -ülesandid ning selle lõpus on laulude klaverisaated.

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68; 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401;
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9; 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30; 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.