RUS
Музыка - II школьная ступень
Muusikaõpik 6. klassile

Muusikaõpik 6. klassile

Heli Roos

Muusikaõpik 6. klassile

Heli Roos

КОД ТОВАРА: 01-013-06-0301
ГОД: 2012, 2022
СТРАНИЦ: 184 lk
ФОРМАТ: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985218839

6. klassi muusikaõpik tugineb II kooliastmes õpitule ning jätkab ja süvendab nooremates klassides õpitud teemade käsitlemist. Õpiku põhirõhk on lapse muusikaliste baasoskuste kinnistamisel iseseisva musitseerimise kaudu.

Rikkaliku lauluvara koostamisel on tähelepanu pööratud nii hääle arendamisele, relatiivse noodilugemisoskuse arendamisele, kuni ühe märgiga helistike kordamisele, laulude mitmekülgsusele kui ka varem omandatud muusikaliste oskuste kinnistamisele. Õpik pakub võimalusi ka mitmehäälsuse harjutamiseks.

Esimese poolaasta läbivaks teemaks on Eesti muusika lugu ühest ärkamisajast teiseni. 1869. aastal Tartus toimunud esimesest üldlaulupeost kulgeb teekond laulva revolutsiooni aegsete öölaulupidudeni, esimestest asjaarmastajatest laululoojatest Arvo Pärdi ja Erkki-Sven Tüürini. Samuti heidetakse pilk Eesti levimuusika ajaloole ning tuttvakas saavad mh sellised heliloojad nagu Raimond Valgre, Uno Naissoo jpt. Mõttelise silla kahe ärkamisaja vahele aitavad luua Alo Mattiiseni isamaalised laulud.

Õpiku teises osas võetakse ette teekond eri rahvaste muusikatraditsiooni lätetele. Õpetaja valikul saavad muusikahuvilised tutvuda meie lähinaabrite Soome, Läti, Leedu, Vene, Rootsi ja Norra või siis hoopis Saksa, Austria, Ungari, Suurbritannia, Iirimaa või Poola muusika, kultuuri ja heliloojatega. Õppimist toetavad sobilik lauluvara ning muusikanäited.

Muusikateooria õppimist aitab muusikateooria põhivara õpiku lisas. Viimases korratakse duuri ja molli valemit, kuni ühe märgiga helistikke ning klaviatuuri ja tähtnimetusi. Õpikut täiendavad õppekavaväline lisateema „Laulud filmidest“, helistike D-duur ja h-moll ning harmoonilise molli õpetus.

Peale eakohase lauluvara leiab õpikust ka plokkflöödi ning kuuekeelse väikekandle mänguvõtted. Õpiku lõpetab laululisa ning muusikasõnastik.

2022. aastast täiendab muusikaõpetuse paberõpikut Opiqu keskkonnas põhjalikult uuenenud digiõpik, kus sees õpitu kinnistamist toetavad automaatkontrollitavad ülesanded. Õpitut ilmestavad kvaliteetsed helinäited koos teadlikku kuulamist edendavate kuulamiskooli ülesannetega, aga ka Allan Kasuki salvestatud laulud ja fonogrammid iseseisvaks kuulamiseks ning kaasalaulmiseks. Rikkalikus lauluvaras orienteerumist hõlbustab laulude tähestikuline lingikogu digiõpiku lõpus.

Õpiku on retsenseerinud Koidu Ilmjärv, Katrin Raamat, Tiina Selke, illustreerinud Lucy Zarip ja Toomu Lutter, kujundanud Marek Allvee.

Noodigraafika on teinud Ene-Reet Ehala, Villu Vihermäe.

Õpiku juurde kuulub töövihik, mis peale õpitu kinnistamise aitab siduda muusikat teiste õppeainetega ning pakub ka improvisatsioonilisi ja loomingulisi ülesandeid.

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.