RUS
Музыка - II школьная ступень
Muusikaõpik 5. klassile

Muusikaõpik 5. klassile

Heli Roos

Muusikaõpik 5. klassile

Heli Roos

КОД ТОВАРА: 01-013-05-0301
ГОД: 2010
СТРАНИЦ: 176 lk
ФОРМАТ: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985215548

5. klassi muusikaõpik tugineb nooremates klassides õpitule ning jätkab ja süvendab muusikamaailma käsitlemist. Õpiku põhirõhk on lapse muusikaliste baasoskuste kinnistamisel iseseisva musitseerimise kaudu.

Rikkaliku lauluvara koostamisel on tähelepanu pööratud nii hääle arendamisele, relatiivse noodilugemisoskuse arendamisele, laulude mitmekülgsusele kui ka varem omandatud muusikaliste oskuste kinnistamisele. Õpik pakub võimalusi ka mitmehäälsuse harjutamiseks.

Esimese poolaasta läbivaks teemaks õpikus on muusika väljendusvahendid. Pasliku lauluvara ja muusikanäidete kaudu kinnistuvad või saavad selgeks tempo ja rütmid, pide- ja sidekaar, erinevad meloodiatüübid, dünaamika, aga ka harmoonia ja tämber kui peamised muusikat „värvivad“ väljendusvahendid.

Õpiku teine pool keskendub ühelt poolt muusika esitajatele (koor, orkester, dirigent) ning 4. klassis õpitu kinnistamisele, teiselt poolt aga Eesti rahvamuusikale, kulgedes regilaulude ja uuema rahvalaulu juurest rahvaliku autorilauluni. Juttu tuleb laulupidudest ning meie rahvatantsu traditsioonide kujunemisest ja säilitamisest.

Muusikateoorias antakse ühe võtmemärgiga helistike õpetus ning helistike õppimist toetab muusikateooria põhivara õpiku lisas. Viimases korratakse mh duuri ja molli valemit ning klaviatuuri ja tähtnimetusi. Õpikut täiendab õppekavaväline lisateema Eesti heliloojate lastemuusikalidest.

Peale eakohase lauluvara leiab õpikust mitmesuguseid rütmimänge ja ostinato’sid nii keha- kui ka rütmipillidele, samuti plokkflöödi ning kuuekeelse väikekandle järgmised mänguvõtted. Õpiku lõpetab laululisa ning muusikasõnastik.

2022. aastast täiendab muusikaõpetuse paberõpikut Opiqu keskkonnas põhjalikult uuenenud digiõpik, kus sees õpitu kinnistamist toetavad automaatkontrollitavad ülesanded ja teemadega haakuvad animatsioonid. Õpitut ilmestavad kvaliteetsed helinäited kõikidest muusikaloo epohhidest ning Allan Kasuki salvestatud laulud ja fonogrammid iseseisvaks kuulamiseks ning kaasalaulmiseks. Rikkalikus lauluvaras orienteerumist hõlbustab laulude tähestikuline lingikogu digiõpiku lõpus.

Õpiku on retsenseerinud Monika Pullerits, Katrin Raamat, Koidu Ilmjärv, illustreerinud Catherine Zarip, kujundanud Piia Maiste.

Noodigraafika on teinud Ene-Reet Ehala, Malle Värk.

Õpiku juurde kuulub töövihik, mis lisaks õpitu kinnistamisele aitab siduda muusikat teiste õppeainetega ning pakub ka improvisatsioonilisi ja loomingulisi ülesandeid alates rütmilotost ja pillisaadete loomisest kuni regilaulu kirjutamiseni.

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.