RUS
Музыка - II школьная ступень
Muusikaõpik 4. klassile

Muusikaõpik 4. klassile

Monika Pullerits, Liivi Urbel

Muusikaõpik 4. klassile

Monika Pullerits, Liivi Urbel

КОД ТОВАРА: 01-013-04-0301
ГОД: 2010
СТРАНИЦ: 184 lk
ФОРМАТ: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985215678

4. klassi muusikaõpikus kinnistatakse ja süvendatakse esimeses kooliastmes õpitud teemasid ning keskendutakse laste iseseisva musitseerimisoskuse edasiviimisele.

Peale muusikateooria uuritakse 4. klassi õpikus lähemalt, kuidas töötab kõige vanem muusikainstrument – inimhääl, ning missugused on nais- ja meeshääleliigid. Samuti vaadeldakse, millest on tehtud mitmesugused pillid ja kuidas tekib nende heli. Pilk puuritakse klahv-, puhk- löök-, näppe- ja keelpillidesse, senisest tuttavamaks saavad meie oma rahvapillid (lõõtspill, hiiu kannel, parmupill, sarved, pasunad ja torupill, löökpillid).

Rikkaliku lauluvara koostamisel on tähelepanu pööratud nii hääle arendamisele, laulude mitmekülgsusele kui ka varem omandatud muusikaliste oskuste kinnistamisele, lapsi julgustatakse rakendama lauldes dünaamikat ning kasutama itaaliakeelseid muusikasõnu, vaevata saavad selgeks uued rütmid (ti-ti-ri, ti-ri-ti ja ta-i-ti) ning lihtsamad vormid (AB ning ABA). Oluline koht on Eesti heliloojate autorilauludel ning erinevat tüüpi rahva- ning rahvalikel lauludel. Ka kontserdisaalist tuttavad heliloojad Johann Sebastian Bach ja Ludwig van Beethoven tuuakse laulude ja helinäidete kaudu lastele lähedale.

Peale eakohaste laulude leiab õpikust klaviatuuri, viiulivõtme ja tähtnimetuste, duur- ning moll-heliridade õpetuse, mitmesuguseid rütmimänge ja ostinato’sid nii keha- kui ka rütmipillidele, aga ka plokkflöödi ning kuuekeelse väikekandle mänguvõtted.

2022. aastast täiendab muusikaõpetuse paberõpikut Opiqu keskkonnas põhjalikult uuenenud digiõpik, kus sees õpitu kinnistamist toetavad automaatkontrollitavad ülesanded ja teemadega haakuvad animatsioonid. Õpitut ilmestavad kvaliteetsed helinäited kõikidest muusikaloo epohhidest ning Allan Kasuki salvestatud Laula!-harjutused, laulud ja fonogrammid iseseisvaks kuulamiseks ning kaasalaulmiseks. Rikkalikus lauluvaras orienteerumist hõlbustab laulude tähestikuline lingikogu digiõpiku lõpus.

Õpiku on retsenseerinud Kai Anier, Meeli Nõmme, Tiina Selke, illustreerinud ja kujundanud Catherine Zarip.

Noodigraafika on teinud Ene-Reet Ehala.

Õpiku juurde kuulub töövihik, mille harjutused aitavad kinnistada õpiku materjali.

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.