EST
Eesti keel - III kooliaste

Eesti keele e-tund 7. klassile

Esta Prangel

Eesti keele e-tund 7. klassile

Esta Prangel

AASTA: 2014

Priit Ratassepa 7. klassi eesti keele õpiku ja töövihiku juurde kuuluv kogu õppeaasta materjaliga e-tund aitab õpetajal tunde ette valmistada ja neid läbi viia. Näidistundides on õpilastele sageli raskusi tekitavatele teemadele lähenetud läbi huumori ja eluliste olukordade. Õpetaja elu teevad aga kergemaks kontrolltööde ja töövihiku harjutuste vastused.

7. klassi e-tund sisaldab:

  • 70 ainetunni materjali;
  • mitmekesiste ja meeleolukate tundide näidisülesehitust;
  • põhjalikku konspekti, mis laiendab õpikuteksti ning pakub metoodilisi vahendeid materjali käsitlemiseks;
  • diferentseeritud ja diferentseerimata kontrolltöid;
  • kontrolltööde ja töövihiku harjutuste vastuseid;
  • töölehti, lisalugemismaterjali ja loovülesannete juhiseid;
  • illustreerivat materjali: skeeme, fotosid, kaarte, animatsioone, lõike raadio- ja telesaadetest;
  • lugemissoovitusi nii õpetajale kui ka õpilastele;
  • töökava, mida saab kohandada ja muuta.

Põhiteemad:

1. Sõnavara
2. Kiri ja kuulutus
3. Sõnaliigid
4. Kirjeldus ja iseloomustus
5. Häälikud, silp ja välde
6. Sõna ja pilt
7. Astmevaheldus
8. Meedia
9. Häälikuõigekiri
10. Uudis ja arvamuslugu
11. Käändsõna vormistik
12. Intervjuu ja reportaaž
13. Tegusõna vormistik
14. Kokku- ja lahkukirjutamine
15. Jutustav tekst

Loe e-tunni kohta lähemalt ja telli etund.avita.ee.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT (peakontor)
Pikk 68, 10133 Tallinn
Üldtelefon: 6 275 401
Müük koolidele: 6 275 402, 6 275 405
E-post:
Tallinna esinduses jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

TARTU

Vallikraavi 9, 51003 Tartu
Telefon: 7 427 156
E-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

JÕHVI

Rakvere 30, 41532 Jõhvi
Telefon: 3 370 108
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".