EST
Keemia - III kooliaste
Keemia õpik 8. klassile

Keemia õpik 8. klassile

Taavi Ivan

Keemia õpik 8. klassile

Taavi Ivan

TOOTEKOOD: 01-007-08-0401
AASTA: 2015, 2016, 2022
LEHEKÜLGI: 144 lk
FORMAAT: A4, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985221709

8. klassi õpiku põhieesmärk on äratada õpilastes huvi keemia vastu ja selgitada selle teadusharu põhimõisteid ja seaduspärasusi. Õpikus käsitletavad teemad on loogiliselt järjestatud ning seostatud nii omavahel kui teiste õppeainete, ühiskonna, tehnoloogia ja igapäevaeluga. Peatükid on koondatud kompaktseteks, mis muudab materjali omandamise kergemaks. Õpiku tekst on lihtne ja võimaldab õpilasel ka iseseisvalt materjali omandada. Iga peatükk algab haarava sissejuhatusega ja lõppeb kokkuvõttega ning küsimustega peatüki kohta. Õpik on läbimõeldult illustreeritud ning kaasaegse formaadiga.

Keemia rolli mõistmiseks ühiskonna arengus, tehnoloogias ja igapäevaelus tutvustatakse esimeses peatükis teadustöö põhimõtteid, karjäärivõimalusi keemikuna ning hiljutisi avastusi keemias. Põhjalikumalt keskendutakse keemia uurimisobjektidele – ainetele ja nendega toimuvatele muutustele. Seejuures korratakse üle 7. klassis õpitud aatomiehitus, keemilised elemendid ja perioodilisustabel. Aineosakeste ja keemiliste sidemetega tutvumine võimaldab luua seoseid ainete omadustega, nt sulamis- ja keemistemperatuur, kõvadus ja elektrijuhtivus. Abstraktseid teemasid aitavad mõista illustratiivsed pildid ja joonised.

Seejärel õpitakse tundma igapäevaelus ja looduses tähtsat rolli mängivaid aineid. Vesinikule, hapnikule ja nende tähtsamatele ühenditele lisaks tegeletakse näiteks põlemisprotsessi, oksüdatsiooniastmete ja vee eriliste omadustega. Tähtsal kohal on ka sissejuhatus anorgaaniliste ainete põhiklassidesse. Hapete, aluste ja sooladega tutvumise kõrval käsitletakse erinevaid indikaatoreid, neutralisatsioonireaktsiooni ning pH skaalat. Samuti on leidnud oma koha ka metallid ja nende iseloomulikumad füüsikalised ja keemilised omadused. Põhimõisteid ja seaduspärasusi selgitatakse lihtsate näidete ja võrdluste abil.

Suurt rõhku pannakse keemia kui loodusteaduse olemuse seostamisele igapäevaelu ja ümbritseva keskkonnaga. Peatükid sisaldavad probleem- ja arutlusülesandeid, mis eeldavad tööd lisamaterjaliga ning arendavad nii iseseisva töö kui koostöö oskust. Iga teema juures leiab huvitatu lisalugemist ning viiteid täiendavatele materjalidele.

Käesoleva õpiku juurde kuulub töövihik kahes osas.

Õpikut on retsenseerinud Ivo Leito ja Kristelle Kaarmaa.

Veebiõppekeskkonnas Opiq on sama väljaande digiversioon. Iga teema lõpus oleva kordamispeatüki ülesandekogus saab komplekteerida veebitöid teadmiste kontrolliks.

Veel leiab Opiqu keskkonnast Jaak Aroldi ja Tavo Romanni "Katsed keemias. Keemiavideote kogumik" (2018, 2021)

Videokogumik on kokku pandud Tartu Ülikooli keemikute Jaak Aroldi ja Tavo Romanni tehtud keemiavideotest. Kogumik sisaldab 77 õpetlikku keemiavideot. Enamik videoid sobib sisu ja ülesehituse poolest nii põhikooli kui ka gümnaasiumiastme õpilastele.

Peale videote sisaldab kogumik ka enesekontrolliülesandeid ja lisateksti. Viimane sisaldab reaktsioonivõrrandeid jm täpsustusi videos nähtud katsete kohta. Lisatekst on mõeldud valdavalt õpetaja abimaterjaliks ja sügava ainehuviga kooliõpilastele lisalugemiseks.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".