EST
Matemaatika - II kooliaste

Matemaatika e-tund 4. klassile

Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova, Malle Saks, Liile Jõgi, Tiina Puusalu

Matemaatika e-tund 4. klassile

Ülle Liivaoja, Pirgit Palm, Madli Rööp, Ann-Mari Koppel, Jelena Pjatkova, Malle Saks, Liile Jõgi, Tiina Puusalu

AASTA: 2015
FORMAAT: arvutiprogramm

Kalju Kaasiku ja Malle Saksa õppekomplekti juurde kuuluv e-tund aitab õpetajal teemasid ette valmistada ja tunde läbi viia.

4. klassi matemaatika e-tund sisaldab:

  • 140 ainetunni materjali;
  • metoodiliselt mitmekesiste ja haaravate tundide näidisülesehitust;
  • põhjalikku konspekti (integratsioon teiste ainetega);
  • rohkelt illustratiivseid materjale: slaide ja fotosid, animatsioone, videoid (videod pärinevad ERRi, BBC jm arhiividest);
  • lisamaterjale kiirematele, materjale rühmatöö läbiviimiseks;
  • kordamistunde, kontrolltöid ja tunnikontrolle;
  • töökava, mida saab kohandada ja muuta. 

Teemad:

1. Arvud 10 000ni: number ja arv; arvkiir; Rooma numbrid; arvu järgud; järguühikud; liitmine ja liitmise omadused; lahutamine; arvust summa lahutamine; arvule vahe liitmine; kirjalik liitmine ja lahutamine;  korrutamine ja korrutamise omadused; summa korrutamise omadus; jagamine ja jagamise omadused; jäägiga jagamine; tehete järjekord; täht otsitava arvu tähisena; kirjalik korrutamine ühekohalise arvuga, kirjalik jagamine ühekohalise arvuga.

2. Arvud 100 000ni: peast korrutamine ja jagamine 10-ga, 100-ga ja 1000-ga.

3. Mõõtmine ja mõõtühikud: pikkusühikud; nimega arvude liitmine ja lahutamine; nimega arvude korrutamine ja jagamine; geomeetrilised kujundid; ristkülik, ruut ja nende ümbermõõdud; pindala ja  pindalaühikud; ristküliku ja ruudu pindala; massiühikud; rahaühikud; ajaühikud; kiirus, aeg ja teepikkus, temperatuuri mõõtmine.

4. Arvud miljonini.

5. Järkarvu korrutamine ja järkarvuga jagamine.

6. Korrutamine kahekohalise arvuga.

7. Puuduva teguri, jagatava ja jagaja leidmine.

8. Jagamine kahekohalise arvuga.

9. Murrud.

10. Kolmnurk: ümbermõõt, isekülgse kolmnurga joonestamine.

11. Ristküliku ja ruudu joonestamine.

 

Loe e-tunni kohta lähemalt ja telli etund.avita.ee.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT (peakontor)
Pikk 68, 10133 Tallinn
Üldtelefon: 6 275 401
Müük koolidele: 6 275 402, 6 275 405
E-post:
Tallinna esinduses jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

TARTU

Vallikraavi 9, 51003 Tartu
Telefon: 7 427 156
E-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

JÕHVI

Rakvere 30, 41532 Jõhvi
Telefon: 3 370 108
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".