EST
3. klass - Matemaatika
Matemaatika õpik 3. klassile, I osa

Matemaatika õpik 3. klassile, I osa

Kaja Belials

Matemaatika õpik 3. klassile, I osa

Kaja Belials

TOOTEKOOD: 01-009-03-0801
AASTA: 2014
LEHEKÜLGI: 100 lk
FORMAAT: A4, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985221075

Õpikut on retsenseerinud Kalle Velsker ja Eve Kukemelk.

Kaja Belialsi koostatud õpikus ja töövihikus leiavad kajastamist järgmised teemad – arvutamine 10 000 piires, korrutustabel, avaldis, tehete järjekord, jagamine ühekohalise arvuga 100 piires, murrud ½, 1/3, ¼, 1/5 , pikkusühikud, massiühikud, ajaühikud, tehted nimega arvudega, ühe- ja kahetehtelised tekstülesanded, geomeetrilised kujundid.

Õpik on koostatud eesmärgiga hoida lastes huvi matemaatika vastu. Lähtutud on printsiibist tuntult tundmatule. Nii saab õpilane juba omandatud oskusi uute ülesannete lahendamisel kinnistada.

Ülesandeid on erineva raskusastmega. See aitab õppetööd diferentseerida.

3. klassis lahendatakse peamiselt kahetehtelisi tekstülesandeid. Tekstülesannete lahendamine aitab siduda teooriat praktikaga ja õpitut igapäevaeluga.

Olulisel kohal on õppeainete vaheline lõiming. Näiteks saab õpilane matemaatika ülesandeid lahendades uusi teadmisi loodusõpetuse kohta, arvutades  mägede kõrgust. Sümmeetriaülesanded toetavad lõimingut kunstiõpetusega jne.

Uus õpik suunab õpilasi kasutama arvutit.

Õpikut täiendab Kaja Belialsi koostatud kaheosaline töövihik, mis on koostatud õpikuga samadel põhimõtetel. Igale õpiku tunnile vastab tund töövihikus.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".