EST
9. klass - Geograafia
Geograafia õpik 9. klassile. Euroopa loodus- ja ühiskonnageograafia

Geograafia õpik 9. klassile. Euroopa loodus- ja ühiskonnageograafia

Are Kont, Kalev Kukk

Geograafia õpik 9. klassile. Euroopa loodus- ja ühiskonnageograafia

Are Kont, Kalev Kukk

TOOTEKOOD: 01-006-09-0401
AASTA: 2013, 2021
LEHEKÜLGI: 192 lk
FORMAAT: A4, pehme köide
ISBN: 9789985220115

Are Kondi ja Kalev Kuke 9. klassi õpik on uuendatud vastavalt 2010. aastal kinnitatud õppekavale (70 ainetundi).

Varasema kahe õpiku asemel on nüüd üks, kus loodusgeograafia osas käsitletakse Eesti ja Euroopa geograafilist asendit, pinnamoodi, geoloogiat, kliimat ja veestikku. Antakse ülevaade nimetatud piirkondade loodus- ja majandusgeograafilisest asendist, pinnamoe ja geoloogia seostest, Eesti maavaradest, kliimat kujundavatest teguritest ja regionaalsetest kliimaerinevustest. Vaatluse alla võetakse Läänemeri ning selle kujunemine, eripärad ja probleemid. Põhjalikult peatutakse ka põhjavee kujunemisel, põhjaveega seotud probleemidel ning Euroopa ja Eesti soodel.

Ühiskonnageograafia osas vaadeldakse Eesti ja Euroopa rahvastikku, asustust ja majandustegevust. Rahvastiku osas käsitletakse Eesti ja Euroopa rahvaarvu kujunemist, muutusi, rändeid ja rahvuslikku mitmekesisust. Asustuse peatükid hõlmavad asulatüüpe, rahvastiku paiknemist ning linnastumist ja sellega seonduvaid probleeme. Majanduse osas antakse ülevaade Eesti ja Euroopa majanduse struktuurist, kasutatavatest energiaallikatest, peamistest majanduspiirkondadest, põllumajandus- ja toiduainetööstusest, turismimajandusest ning transpordist.

Õpikut on retsenseerinud Raivo Aunap, Juho Kirs, Sven-Erik Enno, Helen Hiiemaa, Sulev Mäeltsemees ja Sirje Siska.

Õppekomplekti kuulub ka kaks töövihikut, kus I osa käsitleb loodusgeograafiat ning II osa ühiskonnageograafiat.

Veebiõppekeskkonnas Opiq on sama õpiku digiversioon, kus iga teema lõpetab peatükk kordamisküsimuste ja harjutusülesannetega. Veebis täidetavaid hindelisi töid saab koostada peatükkide ülesandekogude ülesannetest.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".