EST
11. klass - Ajalugu
Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile, I osa

Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile, I osa

Ain Mäesalu, Ursula Vent, Mati Laur, Tõnu Tannberg

Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile, I osa

Eesti ajaloo õpik gümnaasiumile, I osa

Ain Mäesalu, Ursula Vent, Mati Laur, Tõnu Tannberg

TOOTEKOOD: 01-010-40-0701
AASTA: 2005
LEHEKÜLGI: 164 lk
FORMAAT: 21x25
ISBN: 998521093X
Õpiku esimene osa käsitleb Eesti ajalugu muinasajast kuni 19. sajandi lõpuni ja teine osa 20. sajandit. Seega on õpetajate soovidele vastu tulles 20. sajandi osakaal varasema ajaloo arvelt natuke suurenenud. Võrreldes senise õpikuga on muudetud peatükkide jaotust ning koos sellega mõnevõrra ka tavapärast Eesti ajaloo periodiseerimist. Näiteks vaadeldakse eraldi ajalooperioodina varauusaega, mis kestab Liivi sõjast kuni Suure Prantsuse revolutsioonini.

Kõiki ajalooperioode püütakse käsitleda pigem temaatiliselt kui kronoloogiliselt: kõigepealt antakse lühike ülevaade ajastu poliitilistest sündmustest, seejärel iseloomustatakse eraldi peatükkides selle perioodi ühiskonda, majandust, kultuuri ja religiooni ehk siis tollase inimese elumaailma. Nii on tunduvalt vähenenud faktoloogia hulk, Eesti ajalugu asetatakse laiemale Euroopa taustale ning teemadele lähenetakse mitte lihtsalt kirjeldavalt, vaid jäetakse ruumi ka probleemide analüüsile. Viimast peaksid hõlbustama põhiteksti täiendavad allikakatked, tabelid, kaardid, skeemid, illustratsioonid. Autorid on võtnud eesmärgiks näidata, et Eesti ajalugu pole sugugi valmis kirjutatud, et üksikute kindlate faktide kõrval on palju rohkem seda, mida me ei tea ja et ajaloolaste seisukohad võivad mõnes küsimuses kardinaalselt erineda. Nii nagu Avita uutes põhikooliõpikutes, lisandub ka siin põhitekstile metoodiline aparaat (kordamisküsimused, peatükkide vahekokkuvõtted koos läbitud teemasid koondavate arutlemisülesannetega), mille autoriks on Ene Tannberg.

Olukorras, kus õpetajatel on valida mitme Eesti ajaloo õpiku vahel, on selle õpiku tugevuseks kaasaegsus, akadeemilisus ja materjali didaktiliselt süsteemne esitus.
Eesti ajalugu vaadeldakse pigem territoriaalsest kui rahvuslikust vaatenurgast.

Sisukord:

Loodusolude kujunemine; Eesti ajaloo allikad ja põhiperioodid.

MUINASAEG: Kiviaeg; Pronksiaeg ja vanem rauaaeg; Keskmine rauaaeg ja viikingiaeg; Eestlased muinasaja lõpul; Muinasusund.

KESKAEG: Liivimaa ristisõda; Üleminek muinasajast keskaega; Vana-Liivimaa valitsemine; Maa-aadel ja talurahvas; Linnad ja kaubandus; Vaimuelu.

VARAUUSAEG: Võitlused ülevõimu pärast Läänemerel; Rahvastik; eesti ala valitsemine; Mõis ja talu; Linnad, kaubandus ja tööndus; Vaimuelu Poola ja Rootsi ajal; Vaimuelu Vene aja alguses.

UUSAEG: Balti erikord ja keskvalitsus; Talurahva omavalitsus; Majandus ja linnad; Vaimuelu; Rahvuslik liikumine ja venestamisaeg.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".