EST
Matemaatika - I kooliaste

Matemaatika e-tund 3. klassile

Malle Saks, Jelena Pjatkova

Matemaatika e-tund 3. klassile

Malle Saks, Jelena Pjatkova

AASTA: 2016
FORMAAT: arvutiprogramm

3. klassi matemaatika e-tund 140 ainetunniga.

Malle Saksa ja Tiina Lõhmuse õppekomplekti juurde kuuluv e-tund aitab õpetajal teemasid ette valmistada ja tunde läbi viia.

3. klassi matemaatika e-tund sisaldab:

  • 140 ainetunni materjali;
  • metoodiliselt mitmekesiste ja haaravate tundide näidisülesehitust;
  • põhjalikku konspekti (integratsioon teiste ainetega);
  • rohkelt illustratiivseid materjale: slaide ja fotosid, animatsioone, videoid (videod pärinevad ERRi, BBC jm arhiividest);
  • lisamaterjale kiirematele, materjale rühmatöö läbiviimiseks;
  • õpiku ja töövihiku ülesannete lahendusi;
  • uue teema sissejuhatavaid ja kokkuvõtvaid tunde (nt Vana-Egiptus, Salakirjad, Pärimus, Eesti pealinn Tallinn, Jõulukombeid maailmast, Lumi ja mäed, Ma tahan koera jm), mis võimaldavad seostada matemaatikat teiste õppeainetega ja näidata selle seotust eluga;
  • kordamistunde enne hindelist tööd;
  • kontrolltöid ja tunnikontrolle koos vastuste ja hindamisjuhenditega;
  • töökava, mida saab kohandada ja muuta. 

Teemad:

1. Arvud 1000ni: number ja arv; ühelised, kümnelised, sajalised; arvude järjestamine ja võrdlemine; võrdus ja võrratus; avaldis; küsimuste esitamine; mitmetehtelised tekstülesanded; tabelid, graafikud, diagrammid.

2. Liitmine, lahutamine: liitmine ja liitmise seadused; lahutamine; kirjalik liitmine ja lahutamine; liidetava leidmine; vähendatava leidmine; vähendaja leidmine; tehete järjekord avaldises.

3. Korrutamine, jagamine: korrutamine ja korrutamise seadused; jagamine, jagamise seos korrutamisega; korrutustabel; puuduva teguri leidmine; summa korrutamine arvuga; summa jagamine arvuga; puuduva jagatava leidmine; puuduva jagaja leidmine; kahekohalise arvu korrutamine ühekohalise arvuga; kahekohalise arvu jagamine ühekohalise arvuga.

4. Arvud 10 000ni: arvude järjestamine ja võrdlemine; kirjalik liitmine ja lahutamine; korrutamine ja jagamine arvudega 10 ja 100; nulliga lõppevate arvude korrutamine; nulliga lõppevate arvude jagamine ühekohalise arvuga.

5. Geomeetria: sirglõik, sirge; ristuvad ja lõikuvad sirged; paralleelsed sirged; murdjoon; sümmeetria; hulknurgad; ristkülik ja ruut; ristküliku ja ruudu ümbermõõt; ringjoon ja ring; täisnurkne ja võrdkülgne kolmnurk; võrdkülgse kolmnurga joonestamine; ruumilised kujundid, hulktahukad; pöördkehad; pinnalaotus.

6. Mõõtmine ja mõõtühikud: pikkusühikud; massiühikud; mahuühikud; ajaühikud; arvutamine nimega arvudega.

4. Murrud: murru mõiste; osa leidmine; terviku leidmine.

 

Loe e-tunni kohta lähemalt etund.avita.ee

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT (peakontor)
Pikk 68, 10133 Tallinn
Üldtelefon: 6 275 401
Müük koolidele: 6 275 402, 6 275 405
E-post:
Tallinna esinduses jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

TARTU

Vallikraavi 9, 51003 Tartu
Telefon: 7 427 156
E-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

JÕHVI

Rakvere 30, 41532 Jõhvi
Telefon: 3 370 108
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".