EST
Loodusõpetus - III kooliaste
Loodusõpetuse õpik 7. klassile

Loodusõpetuse õpik 7. klassile

Taavi Adamberg, Taavi Ivan, Tuul Sepp

Loodusõpetuse õpik 7. klassile

Taavi Adamberg, Taavi Ivan, Tuul Sepp

TOOTEKOOD: 01-004-07-0301
AASTA: 2015, 2019
LEHEKÜLGI: 128 lk
FORMAAT: A4, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985221754

7. klassi loodusõpetuse õpik on koostatud riikliku õppekava järgi, mida 2014. aastal põhjalikult muudeti. Uus, mitmekülgselt ümber töötatud õpik on sissejuhatuseks keemia ja füüsika põhikooli kursustele. Õpikus rõhutatakse looduse terviklikkust ja loodusteaduste omavahelist seotust. Seepärast on lisatud füüsika ja keemiaga tihedasti seostuvad bioloogiateemalised peatükid.

Arvestatud on põhimõtet, mis jagab keemia ja füüsika õppematerjali ühtlasemalt põhikooli III astme klasside vahel. Keemia-, füüsika- ja bioloogiateemade omavaheline sünergia aitab loodusnähtusi käsitlevate teemade sisu paremini mõista. Peatükid on kompaktsed ja materjal seetõttu lihtsamini omandatav. Iga peatüki lõpust leiab kokkuvõtte uute mõistete selgitustega ning küsimused arutlemiseks.

Keemia, füüsika ja bioloogia põhimõtteid selgitatakse lihtsate võrdluste ja tänapäevaste näidete varal. Põhjalikult tegeletakse loodusteaduste ühe alustala, mõõtmisega. Seejuures pööratakse tähelepanu ühikute süsteemile, mitmesugustele mõõteriistadele ja mõõtmisviisidele.

Loodusnähtuste käsitlemisel vaadeldakse kõigepealt üht universaalset olukorra muutumist – liikumist. Tutvutakse selliste mõistetega nagu kiirus, jõud, töö ja energia ning vaadeldakse nende esinemist.

Seejärel õpitakse keemia põhimõisteid: aatom, molekul, ioon ja keemiline side. Nende kaudu selgitatakse ainete omadusi, nt lahustuvust, kõvadust, reaktiivsust. Pikemalt peatutakse perioodilisustabelil. Tutvustatakse keemialaboris töötamise eeskirja ja ohutusnõudeid ning kemikaalide märgistusi. Mikromaailma paremaks mõistmiseks on rohkesti fotosid ja skeeme ning põhjendatakse mudelite tähtsust.

Varasemate õpikutega võrreldes pööratakse siin rohkem tähelepanu energiat säästvale tarbimisele ja materjalide taaskasutamisele. Lisaks käsitletakse süsinikuringet, organismis toimuvaid keemilisi reaktsioone ja organismide kohastumist elukeskkonnaga. Nende teemadega seotud uued mõisted on taaskasutus, ökoloogiline jalajälg, süsinikuringe, kasvuhooneefekt, rakuhingamine, fotosüntees, kõdunemine, kohastumine ja kohanemine.

Õpiku lõpuosas käsitletakse soojusnähtusi. Selgitatakse temperatuuri olemust ja tutvustatakse temperatuuri mõõtmise skaalasid. Temperatuuriga on veel seotud sellised teemad nagu soojuspaisumine, soojusenergia ja soojusülekanne. Analüüsitakse ka aine oleku ja ühest olekust teise üleminemise teemasid.

7. klassi loodusõpetuse õpikut on retsenseerinud Tanel Liira ja Indrek Viil.

Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

 

Kontrolltööd on nii seda õpikut kui ka 2012. a õpikut ning nende juurde kuuluvaid töövihikuid kogu klassiga kasutavale õpetajale veebis tasuta. Leiad need avalehelt Abiks õpetajale nupu alt nimega Lisamaterjal ja paroolidega töökavad.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".