EST
Matemaatika - II kooliaste
Avita e-tund. Matemaatika elektrooniline õpetajaraamat 5. klassile

Avita e-tund. Matemaatika elektrooniline õpetajaraamat 5. klassile

Tiina Puusalu, Esta Erit, Jelena Pjatkova, Malle Saks

Avita e-tund. Matemaatika elektrooniline õpetajaraamat 5. klassile

Tiina Puusalu, Esta Erit, Jelena Pjatkova, Malle Saks

TOOTEKOOD: 03-009-05-0101
AASTA: 2016, 2022
FORMAAT: Opiqus

ALATES SÜGISEST 2022 VEEBIS.

Kalju Kaasiku, Malle Saksa ja Aino Kaasiku õppekomplekti juurde kuuluv e-tund aitab õpetajal teemasid ette valmistada ja tunde läbi viia.

5. klassi matemaatika e-tund sisaldab:

  • 140 ainetunni materjali;
  • metoodiliselt mitmekesiste ja haaravate tundide näidisülesehitust;
  • põhjalikku konspekti (integratsioon teiste ainetega);
  • rohkelt illustratiivseid materjale: slaide ja fotosid, animatsioone, videoid (videod pärinevad ERRi, BBC jm arhiividest);
  • lisamaterjale kiirematele, materjale rühmatöö läbiviimiseks;
  • kordamistunde, KT-kogumiku tööde vastuseid, prinditavaid tunnikontrolle ja nende vastuseid;
  • töökava, mida saab kohandada ja muuta. 

Teemad:

1. Naturaalarvud: naturaalarvude klassid; naturaalarvude võrdlemine; naturaalarvude ümardamine.

2. Naturaalarvude liitmine ja lahutamine: naturaalarvude liitmine ja liitmisseadused; kirjalik liitmine; rohkem kui kahe arvu liitmine; naturaalarvude lahutamine ja lahutamisomadused; kirjalik lahutamine; tekstülesannete lahendamine.

3. Avaldis ja võrrand: matemaatilised avaldised; võrrand ja selle lahendamine; võrrandi koostamine.

4. Naturaalarvude korrutamine ja jagamine: naturaalarvude korrutamine ja korrutamisseadused; sulgude avamine, ühisteguri sulgude ette toomine; nullidega lõppevate arvude korrutamine; valemi kasutamine; naturaalarvude jagamine; jagatise põhiomadus, jäägiga jagamine.

5. Algarvud ja kordarvud: jaguvuse tunnused; kordarvu lahutamine algteguriteks; arvude ühistegurid; arvude ühiskordsed.

6. Geomeetrilised kujundid: lõikude võrdlemine ja liitmine; arvkiir ja skaala; arvandmete korrastamine; diagaramm; nurk ja nurkade liigid; nurgakraad ja nurga mõõtmine; lõikuvad, ristuvad ja paralleelsed sirged; kõrvunurgad; tippnurgad.

7. Harilikud murrud: murdude võrdlemine; ühenimeliste murdude liitmine ja lahutamine; lihtmurd ja liigmurd.

8. Kümnendmurrud: kümnendmurru koostis; kümnendmurru kujutamine arvkiirel; kümnendmurdude võrdlemine ja ümardamine.

9. Kümnendmurdude liitmine ja lahutamine.

10. Kümnendmurdude korrutamine ja jagamine.

11. Ruumilised kujundid: risttahukas ja kuup; risttahuka ja kuubi pindala ning ruumala.

 

Loe e-tunni kohta lähemalt etund.avita.ee

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".