EST
Matemaatika - I kooliaste
Avita e-tund. Matemaatika elektrooniline õpetajaraamat 2. klassile

Avita e-tund. Matemaatika elektrooniline õpetajaraamat 2. klassile

Malle Saks, Jelena Pjatkova

Avita e-tund. Matemaatika elektrooniline õpetajaraamat 2. klassile

Malle Saks, Jelena Pjatkova

TOOTEKOOD: 03-009-02-0201
AASTA: 2017, 2022
FORMAAT: Opiqus

ALATES SÜGISEST 2022 VEEBIS.

Malle Saksa ja Tiina Lõhmuse õppekomplekti juurde kuuluv e-tund aitab õpetajal teemasid ette valmistada ja tunde läbi viia.

2. klassi matemaatika e-tund sisaldab:

* 105 ainetunni materjali;

* metoodiliselt mitmekesiste ja haaravate tundide näidisülesehitust;

* põhjalikku konspekti (integratsioon teiste ainetega);

* materjale rühmatöö läbiviimiseks;

* erinevaid matemaatilisi mänge;

* rohkelt illustratiivseid materjale: slaide ja fotosid, animatsioone, videoid; *viiteid arvuti kasutamiseks (mängud, videod, testid);

* lisamaterjale kiirematele;

* töölehti õpitu kinnistamiseks;

* tööraamatu ülesannete lahendusi;

* iseseisvate tööde lahendusi ja hindamisjuhendeid;

* töökava, mida saab kohandada ja muuta.

Teemad:

1. LIITMINE JA LAHUTAMINE: liitmine ja lahutamine 20 piires, arvude järjestamine, arvude võrdlemine, liitmise ja lahutamise seos, ühelised, kümnelised ja sajalised, täht arvu tähisena, kahekohaline arv kümneliste ja üheliste summana, täiskümnetest üheliste lahutamine, järgmine 10 täis, liitmine ja lahutamine 100 piires üleminekuga, arvud 1000-ni, arvude 0−1000 võrdlemine, täiskümnete ja –sadade liitmine ja lahutamine 1000 piires, tekstülesanded.

2.KORRUTAMINE JA JAGAMINE: korrutamise seos liitmisega, korrutamise seadus, korrutamine arvudega 1−5, jagamine, korrutamise seos jagamisega, jagamine arvudega 2−5, korrutustabel, korrutamine ja jagamine arvudega 6−9, tekstülesanded.

3. GEOMEETRILISED KUJUNDID: sirglõik, ristkülik, ruut, kolmnurk ja ring, täisnurk, nelinurgad, ringjoon ja ring, ringjoone keskpunkt, silinder, koonus ja kera, risttahukas ja kuup, püramiid.

4. MÕÕTMINE: pikkusühikud: km, m, dm, cm, mm; gramm ja kilogramm, liiter, kalender, tund, minut ja sekund, kell ja kellaaeg, pool, veerand ja kolmveerand, temperatuur.

 

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".