EST
Geograafia - Huvilistele
Eesti atlas

Eesti atlas

Koostanud Raivo Aunap

Eesti atlas

Koostanud Raivo Aunap

TOOTEKOOD: 04-006-30-0102
AASTA: 2018, 2021
LEHEKÜLGI: 56 lk
FORMAAT: 21,5 x 29,7, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985223093

„Eesti atlas“ on Avita kirjastuse ja Tartu Ülikooli geograafia osakonna koostöös valminud kooliatlas. Kaardikogu esimene pool hõlmab kaarte Eesti elus- ja eluta looduse valdkondadest, kujunemisloost ja geograafilistest seostest. Teises pooles on mitmekülgne valik uusimate andmete põhjal koostatud kaarte Eesti rahvastiku, majanduse, sotsiaalelu ja kultuuri kohta. „Eesti atlase“ kaardikogu arvestab geograafia kooliprogrammiga ja on kooliõpilasele sobivas üldistusastmes. Kasutatud on erinevaid kartograafilisi kujutusviise. Atlase on koostanud Raivo Aunap, toimetanud Krista Mölder ja Neeme Reest.

KAARTIDE KOOSTAJAD

Leho Ainsaar (geoloogia), Maris Rattas (pinnakate ja pinnavormid, maapõuevarad), Heino Mardiste (Läänemeri), Jaak Jaagus (kliima), Ain Kull (tuul), Rein Ahas (fenoloogia), Anto Aasa (fenoloogia), Arvo Järvet (veestik), Igna Rooma (mullastik), Aigar Tarre (taimestik), Vilma Kuusk (taimestik), Jüri Jagomägi (metsad), Uudo Timm (loomastik), Rauno Veeroja (loomastik), Ivar Arold (maastikud), Raivo Aunap (pinnamood, looduskaitse), Neeme Reest (olme ja sotsiaalelu, ettevõtlus), Taavi Pae (religioon ja kirikud), Aleksei Baburin (epidemioloogia), Urmas Vessin (kultuuripärand), Ott Kurs (soomeugrilased).

ILLUSTRATSIOONIDE JA FOTODE AUTORID

Aavo Teder (mandrijäätekkelised pinnavormid, põlevkivitööstuskompleks), Tuuli Maiste (mandrijäätekkelised pinnavormid), Marko Kohv (pankrannik), Rein Kask (mullaprofiilid), Jüri Kamenik (pilved), Maa-amet (ortofoto kaanel, juuni 2017).

KONSULTANDID

Leho Ainsaar (geoloogia), Kalle Kirsimäe (geoloogia), Ain Kull (pinnavormid, põlevkivitööstus), Jüri Kamenik (pilved), Arno Kanal (mullastik), Urmas Peterson (taimestik), Alar Läänelaid (taimestik), Tiit Tammaru (rahvastik), Ülle Liiber (koolid ja haridus), Tiia Rõivas (transport), Tanel Jairus (transport).

KAARDITOIMKOND

Raivo Aunap, Krista Mölder, Aide Raidmets, Mari-Liis Otsing, Edgar Sepp, Age Sild, Aigar Tarre, Markus Untera, Evelyn Uuemaa.

 

Kogumik on Tartu Ülikooli geograafiaosakonna ja Avita kirjastuse koostöös 2004., 2017. ja 2018. aastal ilmunud „Eesti atlase“ uuendatud ja täiendatud variant. Koostajate, konsultantide ja toimkonna hulgas on ka eelmise teose loomisel osalenud inimesi. Kaardialused põhinevad Tartu Ülikooli geograafia osakonna Eesti Geograafia CD kaardimaterjalil (koostanud Jüri Roosaare) ja AS-i BIT andmestikul.

Koolides võivad olla kasutusel varasemad atlased. Seetõttu toome ära põhjalikud muudatused, mis tehti 2017. a väljaandesse: 

* Parandatud on lehekülgede kujundust, näiteks valge taust aitab tähelepanu fokusseerida kaartidele.

* Kohendatud on kaartide temaatilist jaotust.

* Uus värvikoodisüsteem lehekülje numbritel ja sisukorras hõlbustab teemade (asend, loodus, inimene) leidmist.

* Eesti üldasendi paremaks lahtiseletamiseks Euroopa kontekstis on lisatud kliima, keelkondade, majanduse ning poliitilise asendi kaart.

* Uued Eesti äärmuspunktide koordinaadid on välja arvutatud parandatud andmete alusel.

* Pankranniku läbilõige on tõetruu tänapäevane illustratsioon Pakri pangast. Geokronoloogiline skaala, pankranniku läbilõige, mandrite triiv on paigutuse tõttu hästi seostatavad.

* Mandrijää liikumise ja sulamise ajal tekkinud pinnavormide joonised on uuendatud ja lisatud ka mõhnade teke.

* Läänemere kaardid on esitatud uues, komplekssemas vormis; lisatud on ka Läänemere ökoloogilise seisundi kaart.

* Lisatud on Eesti kõigi aegade mõõdetud sünoptiliste ekstreemsuste kaart, uuendatud pikaajaliste vaatluste andmete graafikud.

* Tsükloni arengu kaartide asemel on peamiste pilveliikide klassifikatsioon ja illustreerivad fotod.

* Uuendatud on loomastiku kaartide andmeid.

* Senini raskesti hoomatava loodusväärtuse kaardi asemel on kooliprogrammiga paremini haakuv ürglooduse kaart (lk 22).

* Eesti füüsilise kaardi kõrgusarvud on korrigeeritud uue, Amsterdami nullil põhineva kõrgussüsteemi järgi.

* Looduskaitse kaart on täielikult uuendatud, välja on toodud kõik üksikobjektid. Kaitsealade peamine liigitus (rahvuspark, looduskaitseala, maastikukaitseala) on endine, lisatud on hoiualad ning reservaadid.

* Eesti haldusjaotus on nagu varemgi esitatud ajaloolise tagasivaatega. 2018. a muudeti haldusjaotuse kaarti. Lisaks 2018. a haldusjaotuse kaardile on atlases ka 2011. a haldusjaotuse seis, toetamaks viimase rahvaloenduse andmetele tuginevate kaartide lugemist.

* Lisatud on mitmesuguseid olmet ning sotsiaalelu kajastavaid kaarte (eluase, toimetulek, palk, kuritegevus, kultuur, liikumisharjumused, üldtervis, terviseohtlik käitumine).

* Ettevõtluse ja tööstuse kaardid on ümber töötatud, lisatud sisemajanduse kogutoodangut kajastav kaart.

* Põllumajanduse kaardid on uuendatud, lisatud on puuvilja- ja marjakasvatuse ning mesinduse kaart.

* Transpordikaartide hulgas on nüüd ka kaupade liikumise kaardid (import, eksport).

* Põlevkivitööstuskompleksi joonis on täiesti ümber tehtud, lisatud on elektri tootmise ja tarbimise kaart.

* Tervishoiuteemalised kaardid on täielikult uuendatud.

* Eesti murdepiirkondade kaarti on ilmestatud sõna „õunapuu“ eri vormidega eristamaks selgemini Põhja- ja Lõuna-Eesti murdeid.

* Soome-ugri rahvaste kaardi kohandatud legend annab parema võimaluse rahvaid grupeerida.

* Atlase lõpus olev peamiste kaartide kohanimede register on uuendatud.

 

2021. aasta trüki jaoks tehtud muudatused:

  • Merelise, mandrilise ja üleminekulise kliimavaldkonna piirid said Euroopa kliimakaardile.
  • Eesti kliimakaardid sai koostatud uuemate andmeridade põhjal.
  • Euroopa poliitilise kaardi ajakohastamine: Brexit, Põhja-Makedoonia muutis riiginime ja astus NATO-sse.
  • Koostatud on uus, detailsem ja kaasaegsem Eesti kõrgusmudeli joonis.
  • Looduskaitsealade kaarti on uuendatud vastavalt vahepeal toimunud muutustele: uus rahvuspark ja uue nimega looduskaitseala.
  • Mitme kaardi värvide, leppemärkide ja kirjade kompositsiooni on parendatud, et need oleks kasutajale hõlpsamalt vaadeldavad või loetavad.

 

 

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".