EST
Matemaatika - II kooliaste
E-tund®. Matemaatika elektrooniline õpetajaraamat 6. klassile OPIQ platvormil

E-tund®. Matemaatika elektrooniline õpetajaraamat 6. klassile OPIQ platvormil

E-tund®. Matemaatika elektrooniline õpetajaraamat 6. klassile OPIQ platvormil

TOOTEKOOD: 03-009-06-0101
AASTA: 2019
FORMAAT: elektrooniline õpetajaraamat

AINULT OPIQ PLATVORMIL

6. kl matemaatika e-tund valmib õppeaasta jooksul. See on veebipõhine ning erinevalt teistest senivalminud e-tundidest ei paku me seda enam mälupulgal, vaid opiq.ee keskkonnas. E-tundi kasutaval õpetajal on ligipääs tunnikonspektile ja illustratiivsele ning näitmaterjalile, mida saab eraldi projektoriaknas õpilastele kuvada. Uues e-tunnis on interaktiivsed ja automaatkontrollitavad ülesanded nii tunnis lahendamiseks kui õpilastele iseseisvaks tööks. Ülesanded ja hindelised tööd asuvad ülesandekogus ja neid saab õpilastele saata.

E-tunni ja digiõpikute vahel on mugav liikuda, tunnis on lahendamiseks ka õpikuülesanded.

Veebipõhine versioon täieneb ja areneb õppeaasta kestel ning  tagasiside sellele on väga oodatud. Ettepanekute ja kommentaaride saatmise võimaluse leiab õpiku lisade rubriigist.

 

Kalju Kaasiku ja Malle Saksa õppekomplekti juurde kuuluv e-tund aitab õpetajal teemasid ette valmistada ja tunde läbi viia.

6. klassi matemaatika e-tund sisaldab:

  • 175 ainetunni materjali;
  • metoodiliselt mitmekesiste tundide näidisülesehitust;
  • põhjalikku konspekti (sh integratsiooni teiste ainetega);
  • rohkelt illustratiivseid materjale: slaide ja fotosid, animatsioone ja videoid;
  • lisamaterjale kiirematele, materjale kordamiseks ja rühmatöö läbiviimiseks;
  • kordamistunde, kontrolltöid ja tunnikontrolle. (Tunnikontrollid on kahes versioonis, nii paberil kui nutiseadmes lahendamiseks, kontrolltööd on interaktiivsed. E-tunnist on leitavad ka KT-kogumiku tööde vastused.)
  • töökava. 

Teemad:

1. Harilikud murrud. Murdude teisendamine. Murdude liitmine ja lahutamine, korrutamine ja jagamine

2. Protsendid: protsendi leidmine arvust, protsentülesannete lahendamine, laen ja intress

3. Ringjoon ja ring: ringjoone pikkus, ringi pindala, ringi osad, sektordiagramm

4. Kolmnurk: nurkade summa, kolmnurkade joonestamine, liigitamine, kolmnurga pindala

5. Positiivsed ja negatiivsed arvud

6. Tehted täisarvudega

7. Koordinaattasand: punkti asukoht tasandil, ühtlase liikumise graafik, graafiku joonestamine

 

 

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".