EST
Eesti keel - III kooliaste
Eesti keele õpik 7. klassile

Eesti keele õpik 7. klassile "Sõnadest tekstini", I osa (VF)

Priit Ratassepp, Terje Varul

Eesti keele õpik 7. klassile "Sõnadest tekstini", I osa (VF)

Priit Ratassepp, Terje Varul

TOOTEKOOD: 01-001-07-0401
AASTA: 2023
FORMAAT: 17x24

7. kl eesti keele õppekomplekt „Sõnadest tekstini“ ilmub teist korda ümber töötatuna, uues formaadis ja uue küljendusega, paljude uute illustratsioonidega ning endiselt kaheosalisena. Ümbertegemisel lähtuti uue õppekava eelnõust, õpikute kasutamise kogemustest ja tagasisidest, samuti soovist õpikut ajakohastada ja värskendada. Õpiku ümbertöötamisel on arvestatud Emakeele Seltsi keeletoimkonna uuemaid otsuseid.

Õpiku ülesehitus on üldjoontes sama: keeleõpetuse teemad vahelduvad tekstiõpetuse peatükkidega, olles omavahel tihedalt lõimitud. Iga peatükk algab teemat sissejuhatava leheküljega ning lõpeb ülesannetega, mis võtavad õpitu kokku. Peatüki sissejuhatust on täiendatud teemale häälestavate ülesannetega. Kokkuvõtvale tööle on aga lisatud hinnangu andmise juhend. Ülesannete numeratsioon on õpikus muudetud läbivaks.

Võrreldes varasemaga on lisandunud elutarbelisi tekste, millest lähtuvalt arendatakse nii tekstitööoskusi kui ka õpitakse tundma eesti keele struktuuri ja keelevahendite toimimist eri suhtlusolukordades.

Tekstiõpetuse teemadest on I osas tähelepanu keskmes meedia ja ajakirjandustekstid, kirjeldav tekstitüüp. Oluliselt on täiendatud ja tänapäevasemaks muudetud veebisuhtluse peatükki. Fakti ja arvamuse eristamise peatükile on lisatud allikate usaldusväärsuse hindamise võimalused. Sõna ja pildi peatükis vaadeldakse sõna ja pildi koostoimet ning nende ühist interpreteerimist.

Keeleõpetuse peatükkide põhiteemadeks on sõnavara, sõnaliigid, välde ja astmevaheldus. Astmevahelduse käsitlus on muudetud lühemaks ja kompaktsemaks. Keeleinfo allikana soovitatakse õpiku uues väljaandes Sõnaveebi ning õpetatakse seda ka kasutama. Viited eesti keele seletavale sõnaraamatule ja ÕS-ile, samuti kommenteeritud ekraanivaated on uuest õpikust välja jäetud.

Õpik on kooskõlas uuendatud õppekavaga.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".