EST
Eesti keel - III kooliaste
Eesti keele õpik 7. klassile. Sõnadest tekstini, I osa

Eesti keele õpik 7. klassile. Sõnadest tekstini, I osa

Priit Ratassepp, Terje Varul

Eesti keele õpik 7. klassile. Sõnadest tekstini, I osa

Priit Ratassepp, Terje Varul

TOOTEKOOD: 01-001-07-0401
AASTA: 2023
LEHEKÜLGI: 160 lk
FORMAAT: 17 x 24, pehme köide, õmmeldud
ISBN: 9789985224397

7. kl eesti keele õppekomplekt „Sõnadest tekstini“ ilmub teist korda ümber töötatuna, uues formaadis ja uue kujundusega, paljude uute ülesannete ja illustratsioonidega ning endiselt kaheosalisena. Ümbertegemisel lähtuti uuest õppekavast, õpikute kasutamise kogemustest ja tagasisidest, samuti soovist õpikut ajakohastada ja värskendada. Õpiku ümbertöötamisel on arvestatud Emakeele Seltsi keeletoimkonna uuemaid otsuseid.

Õpiku ülesehitus on üldjoontes sama: keeleõpetuse teemad vahelduvad tekstiõpetuse peatükkidega, olles omavahel lõimitud. Iga peatükk algab teemat sissejuhatava leheküljega, mida on täiendatud teemale häälestavate ülesannetega. Peatükk lõpeb kokkuvõtva tööga, kus saab rakendada õpitud teadmisi ja omandatud oskusi.

Võrreldes varasemaga on lisandunud elutarbelisi tekste, millest lähtuvalt arendatakse nii tekstitööoskusi kui ka õpitakse tundma eesti keele struktuuri ja keelevahendite toimimist eri suhtlusolukordades. Osa ülesandeid on õpetajate soovitusel välja jäetud.

Tekstiõpetuse teemadest on I osas vaatluse all kiri ja kuulutus, kirjeldus ja iseloomustus, pildi ja teksti seosed, jutustav tekst. Oluliselt on täiendatud ja tänapäevasemaks muudetud e-kirja peatükki. Sõna ja pildi peatükk toob välja pildi ülesanded teksti kõrval, vaadeldakse sõna ja pildi koostoimet. Ajakirjanduse teemad on I osast ümber tõstetud II ossa.

Keeleõpetuse peatükkide põhiteemadeks on sõnavara, sõnaliigid, silp ja välde, astmevaheldus. Keeleinfo allikana soovitatakse õpiku uues väljaandes eri allikaid, alustades ÕSist ja lõpetades Sõnaveebiga.

Õpikut on retsenseerinud Liisi Piits ja Külli Semjonov, toimetanud Maire Aher ja Katrin Puik.

Nendele klassidele, kes eelistavad õppida digiõpikust Opiqus (2023 sügisel lab seal nii vanema kui ka uue versiooni), pakume sinna juurde Opiqu töövihikut paberil.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".