EST
Õpetajaraamat Avita e-tund - Eesti keel
Avita e-tund. Eesti keele elektrooniline õpetajaraamat 6. klassile

Avita e-tund. Eesti keele elektrooniline õpetajaraamat 6. klassile

Maire Aher, Terje Varul, Esta Prangel

Avita e-tund. Eesti keele elektrooniline õpetajaraamat 6. klassile

Maire Aher, Terje Varul, Esta Prangel

TOOTEKOOD: 03-001-06-0101
AASTA: 2015
FORMAAT: Opiqus, õppesisu mälupulgal

Liisi Piitsa ja Terje Varuli õppekomplekti juurde kuuluv e-tund. Animeeritud skeemid, tabelid jm illustratiivne materjal äratab huvi käsitletavate teemade vastu, aitab keelenähtusi paremini mõista ning hõlbustab õpetaja tööd. Õpetajale on abiks harjutuste ja kontrolltööde vastused.

6. klassi eesti keele e-tund sisaldab:

  • 105 ainetunni materjali;
  • tunnikäigu kirjeldusi, metoodilisi soovitusi;
  • animeeritud tabeleid ja skeeme, videoid jm illustratiivset materjali, mis aitab käsitletava teha paremini mõistetavaks (heli- ja videomaterjal pärineb ERRi, rahvusvaheliste videopankade, Eesti muuseumide, teadusasutuste, teatrite ja filmitootjate arhiividest);
  • harjutuste vastuseid, mida saab kasutada nii enesekontrolliks kui ka tunnis ülesande lahendamisel;
  • tööjuhendeid;
  • õpetajale mõeldud taustainfot käsitletava teema kohta;
  • rohkesti lisamaterjali: grammatikaharjutusi, kuulamis- ja lugemistekste, videoid, mille juurde kuuluvad ka töölehed;
  • etteütlusi, ümberjutustuste tekste, kirjandite teemasid, kontrolltööde keerukamat varianti ja kontrolltööde A-, B- ja C-variandi vastuseid.
  • lugemissoovitusi enesetäiendamiseks;
  • töökava, mida saab kohandada ja muuta.

Põhiteemad:

1. Keelesahtlid avanevad (argi- ja kirjakeel, murre, släng, oskuskeel; olukorda sobiv keelekasutus). Telefonivestlus. Üte. Kirja kirjutamine

2. Tekstiliigid (peatähelepanu meediatekstidel: uudis, arvustus, intervjuu, portreelugu). Võõrsõnade tähendus ja õigekiri

3. Sõnaliigid (käänamine, omadussõna võrdlusastmed, arvsõna õigekiri). Reklaam, mõjutamisvõtted

4. Kokku- ja lahkukirjutamine sõnaliikide kaupa. Tarbetekstid

5. Televisioon ja raadio. Tegusõna pööramine olevikus ja minevikus. Otsekõne

6. Interneti võimalused ja ohud (suhtlemine virtuaalkeskkonnas). Alus ja öeldis. Liht-, liit- ja koondlause

7. Eesti keel ja teised keeled. Sugulaskeeled

 

Loe e-tunni kohta lähemalt etund.avita.ee.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".