EST
Opiqu töövihik - mis, miks ja kellele?

Opiqu pabertöövihik on mõeldud neile, kelle peamine õppevahend on digiõpik Opiqu keskkonnas. Kui digiõpiku ülesannetekogus on suuremalt jaolt automaatkontrollitavad ülesanded (nt õigete vastuste märkimine, lünkade täitmine, rühmitamine), siis Opiqu töövihik sisaldab ülesandeid, mida digitaalne formaat veel ei toeta, mis ei ole automaatselt kontrollitavad või mida on õpetajal lihtsam paberil parandada ja kommenteerida. Digiõpik Opiqus ja Opiqu töövihik moodustavad ühtse terviku ja õpetajal on seeläbi võimalus kasutada kummagi formaadi eeliseid.

 

Keeleõpetuses on sellised ülesanded näiteks arutlusküsimustele vastamine, tekstis keele-, sõnastus- ja stiiliparanduste tegemine, sünonüümsete fraaside sõnastamine, alusteksti põhjal skeemi joonistamine, alustekstile vabas vormis kommentaaride lisamine jms. Samuti on see töövihik vajalik, et jätkuvalt harjutada lühema või pikema teksti käsitsi kirjutamist, järgides kirjutusprotsessi etappe.

 

Matemaatikas on nendeks joonestus- ja mõõtmisülesanded, arvkiirte ja skeemide joonestamised ning täiendamised, värvimisülesanded, suuremate tabelite täitmised, ülesannete koostamised, ristsõnad jm. Paberist töövihikus on ruumi ka kirjalike arvutuste tegemiseks. Harjutuste peatükid Opiqu töövihikus järgivad täpselt teemade järjestust digiõpikus. Opiqu töövihik toob õppeprotsessi rohkem valikuvõimalusi, vaheldust ning tasakaalu digitaalsete ja käeliste ülesannete vahel.

 

Loodusõpetuses võib sealt leida selliseid ülesandetüüpe nagu kaardiülesanded, skeemide joonistamine ja täiendamine, värvimine, praktilised tööde juhendid, mõõtmine.

 

Geograafias on nendeks jooniste (sh kaardijooniste) koostamine ja skeemide täiendamine, aga ka ülesanded, mis eeldavad vastuseks pikemat põhjendust, selgitust või arvamust õpilase oma sõnadega. Oma käega jooniste tegemine aitab läbi motoorse tegevuse õpitut kinnistada ja seostada. Pabertöövihikusse vabas sõnastuses kirjutatud vastused suunavad aga õpilast oma seisukohti põhjalikumalt läbi mõtlema.

 

Bioloogias võib sealt leida selliseid ülesandetüüpe nagu joonistamine, jooniste täiendamine, värvimine, graafikute tegemine, praktilised tööde juhendid jm.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".