EST
Loodusõpetus - III kooliaste
Loodusõpetuse õpik 7. klassile

Loodusõpetuse õpik 7. klassile

Eveli Raudla, Getter Viira, Tuul Sepp

Loodusõpetuse õpik 7. klassile

Eveli Raudla, Getter Viira, Tuul Sepp

TOOTEKOOD: 01-004-07-0501
AASTA: 2024
LEHEKÜLGI: 88 lk
FORMAAT: 17 x 24, pehme köide, õmmeldud
ISBN: 9789985224762

Uus, 2024. aasta sügisel ilmuv 7. klassi loodusõpetuse õpik vastab uuele (2023) õppekavale. Õpik on sissejuhatuseks põhikooli keemia- ja füüsikakursusele ning keskendub nii nende õppeainete baasteadmistele kui ka seostele teiste loodusainetega. Õpik käsitleb loodust kui ühtset ja kõikehõlmavat süsteemi, mida kirjeldatakse läbi loodusteaduste prisma.

Õpiku keskseks teemaks on loodusteaduslik uurimismeetod ning kõiki kõne alla tulevaid nähtusi kirjeldatakse just uurimuslikust õppest lähtuvalt. Õpik ärgitab õpilasi märkama ja sõnastama loodusteadusliku sisuga nähtusi ja probleeme ning tundma huvi nende probleemide lahendamise vastu. Väga olulisel kohal on huvi keskkonna ja loodushoiu vastu ning oskus loodusteadusliku sisuga infot ja allikaid kriitiliselt hinnata.

Õpiku alguses antakse ülevaade eri loodusteadustest ja nende uurimisvaldkondadest ning loodusteadusliku uurimismeetodi olemusest. Põhjalikumalt keskendutakse loodusteaduslike uuringute tegemisele, uurimismeetoditele, mõõtmiste tegemisele ja tulemuste esitamisele.

Seejärel kirjeldatakse kehade ja ainete koostist, tutvustatakse keemiliste elementide ning liht- ja liitainete põnevat maailma. Selles osas käsitletakse nii puhtaid aineid kui ka segusid ning nende omadusi (aine olekud, mass, tihedus jm).

Õpiku teises pooles keskendutakse loodusnähtustele ning nende eristamisele. Kirjeldatud on nii füüsikalisi, keemilisi kui ka bioloogilisi nähtusi (liikumine, soojusülekanne, põlemine, fotosüntees, hingamine jm). Õpiku lõpus on juttu loodushoiust ja ökosüsteemide kaitsest, käsitletavad teemad võimaldavad loodusaineid hästi lõimida ning arendavad õpilaste huvi keskkonnahoiu ja taaskasutuse vastu.

Õpiku juurde kuulub kaheosaline töövihik, mis sisaldab eri raskusastmega ülesandeid ning mitmesuguseid praktilisi töid, mis keskenduvad loodusteadusliku uurimismeetodi rakendamisele ja uurimisoskuste arendamisele. Senisest suuremat rõhku on töövihikus pandud ka loodusteadusliku sisuga tekstide mõistmise ja analüüsioskuste arendamisele.

Õpikut on retsenseerinud Riina Murulaid ja Svetlana Ganina, koostanud ja toimetanud Eveli Raudla, Getter Viira, Marju Männiste, Jörgen Metsik.

Joonised: Aide Raidmets, Toomu Lutter, molekulmudelid: Getter Viira

Veebikeskkonnas Opiq ilmub 2024. a sügisel ka sama õpiku digiversioon.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".