EST
Bioloogia - III kooliaste
Bioloogia õpik 8. klassile, I osa

Bioloogia õpik 8. klassile, I osa

Mare Toom, Leho Tedersoo, Külli Relve

Bioloogia õpik 8. klassile, I osa

Mare Toom, Leho Tedersoo, Külli Relve

TOOTEKOOD: 01-005-08-0401
AASTA: 2024
LEHEKÜLGI: 128 lk
FORMAAT: 17 x 24, pehme köide, õmmeldud
ISBN: 9789985224748

Varasem 8. klassi bioloogiaõpik on ajakohastatud ja kohandatud vastavalt kehtivale õppekavale (2023).

Õpiku I osa algab taime- ja loomaraku ehituse käsitlemisega. Edasi vaadeldakse taimeorganeid ning taimede eluprotsesse, tutvustatakse ning võrreldakse eri taimerühmi. Tähtis osa on praktilistel töödel, mis aitavad aru saada fotosünteesist jt taimedes toimuvatest protsessidest. Analüüsitakse taimede osa looduses ja inimese elus, tutvustatakse taimedega seotud elukutseid ja tegevusvaldkondi. Nii nagu varem, käsitletakse õpiku I osas ka seente tunnuseid ja eluprotsesse.

Vastavalt ainekava muudatustele õpetatakse mikroorganisme edaspidi 9. klassis, evolutsiooni teema on aga toodud 8. klassi. Kohandatud õpiku II osa käsitleb peale selgrootute loomade tunnuste ja eluprotsesside ning ökoloogia ja keskkonnakaitse teemade nüüd ka eluslooduse evolutsiooni.

Õpiku ülesehitus ei ole muutunud: õpitu kinnistamiseks on tekstilõikude järel tähelepanelikule lugemisele suunavad küsimused, iga peatüki lõpus kordamisküsimused, suuremate osade järel kõrgemat järku oskusi (teadmiste rakendamist, analüüsi, sünteesi ja hinnangu andmist) kujundavate ülesannete ja praktiliste tööde plokk. Õpikus on mitmesuguseid praktilisi ülesandeid ning teadusliku meetodi rakendamist ja IKT kasutamist nõudvaid ülesandeid.

Õpik arvestab riikliku õppekava läbivate teemade, üldpädevuste ning valdkonnapädevustega.

Õpikut täiendab töövihik ja kontrolltööde kogumik.

Õpiku I osa on koostanud ja toimetanud Ülle Kollist ja Külli Relve.

Retsenseerinud Ana Valdmann ja Helle Järvalt. 

Illustreerinud Milvi Torim, Inga Kalistru, Piia Maiste

Õpiku digiversioon on Opiqu keskkonnas. Digiõpik võimaldab kasutada rohkem illustratsioone, videoid jmt. Iga teema lõpus on peatükk kordamisülesannetega. Õpetaja ülesandekogus on kontrolltööde ülesanded.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".