EST
Loodusõpetus - II kooliaste
Loodusõpetuse õpik 5. klassile, I osa

Loodusõpetuse õpik 5. klassile, I osa

Kersti Jankovski, Rein Kuresoo

Loodusõpetuse õpik 5. klassile, I osa

Kersti Jankovski, Rein Kuresoo

TOOTEKOOD: 01-004-05-0401
AASTA: 2024
LEHEKÜLGI: 80 lk
FORMAAT: 17 x 24

Teemad: Vesi, veekogu kui uurimisobjekt

5. klassi loodusõpetuse komplekt on uuendatud vastavalt 2023. aasta õppekavale, mis seab tähtsale kohale loodusteadusliku mõtlemise ja mudelite tegemise oskuse. Komplekti värskendamise käigus on arvesse võetud uuemaid teadussaavutusi ja tänapäevaseid teadmisi selle kohta, kuidas inimene loodust mõjutab (nt kliimamuutuste kontekstis). 

Uuendatud loodusõpetuse 5. kl õpik ilmub kahes osas. Õpiku I osa käsitleb vett ja veekogusid. Õppeaasta alguses, kui ilm on veel väljasõitudeks soodne, tutvutakse jõgede ja järvedega (teke, eripärad, vee omadused, jõgi ja järv kui elukeskkond), seejärel õpitakse tundma vett kui ainet (vee olekud ja nende muutumine, soojuspaisumine, pindpinevus, kapillaarsus), räägitakse põhjaveest ja vee kasutamisest. Õpiku II osa käsitleb Läänemerega ja õhuga seotud teemasid. Uuendatud õpik ja töövihik on õpilasele käepärases väikeses formaadis.

Komplektis on olulisel kohal loodusteadusliku mõtlemise arendamine õpilases (katsed, mudelid, vaatlused, matkad, uurimused), samuti uudishimu loodusteaduste vastu ja hooliva suhtumise kujundamine loodusesse. 

Õppekomplekti kuulub peale paberõpiku kaheosaline pabertöövihik, digiõpik Opiqu keskkonnas, Opiqu töövihik paberil ja e-tund. E-tund on õpetajale abiks nii tunde ette valmistades kui ka andes. Digiõpik on eelkõige õpilase töövahend, mis täiendab paberõpikut ja -töövihikut. Näiteks saab õpilane seal automaatkontrollitavate ülesannete kaudu kontrollida tekstist arusaamist ja info omandamist. 

Nendele klassidele, kes eelistavad õppida digiõpikust, pakume lisaks Opiqu töövihikut paberil. Kuigi digiõpik on teatud automaatkontrollitavate ülesandetüüpide puhul (õigete vastuste märkimine, lünkade täitmine, rühmitamine jms) eelistatud variant, ei ole vähenenud käelise tegevuse olulisus. Niisugused ülesanded ongi koondatud Opiqu töövihikusse. Sealt võib leida selliseid ülesandetüüpe nagu kaardiülesanded, skeemide joonistamine ja täiendamine, värvimine, praktilised tööde juhendid, mõõtmine.

Digimaterjalides on

 • tunnistruktuur ja juhised õpetajale (e-tunnis)
 • töölehed klassi- ja õuesõppetundideks (e-tunnis)
 • kordamistunnid ja praktiliste tööde tunnid (e-tunnis)
 • mudelite tegemise juhendid (e-tunnis)
 • kontrolltööde vastused (e-tunnis)
 • mängud ja liikumispausid (e-tunnis)
 • automaatkontrollitavad ülesanded (digiõpikus)
 • tunni teemat avavad pildid ja videod
 • animatsiooniga õppelaulud
 • õpiku illustratsioonid tahvlil näitamiseks
 • vestlust suunavad küsimused, suulised ülesanded

NB! 2024/2025. õppeaastal on kontrolltööd koos vastustega e-tunnis, kuid 2025/2026. õppeaastaks ilmuvad kontrolltööd ainult paberkogumikuna. E-tunnist leiate ka edaspidi kontrolltööde vastused.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".