EST
Eesti keel teise keelena
Mängukool 2–3-aastastele. Eesti keel teise keelena. Советы на русском языке для родителей

Mängukool 2–3-aastastele. Eesti keel teise keelena. Советы на русском языке для родителей

Maarja Hallik, Monika Pullerits, tõlkinud Anna Remmelgas

Mängukool 2–3-aastastele. Eesti keel teise keelena. Советы на русском языке для родителей

Maarja Hallik, Monika Pullerits, tõlkinud Anna Remmelgas

TOOTEKOOD: 04-103-50-0401
AASTA: Ilmub augustis 2024
LEHEKÜLGI: 88 lk + kleepsulehed
FORMAAT: A4, pehme köide

Эта книга предназначена для развития детского мышления и познавательных процессов. Поскольку на втором году жизни у детей происходит стремительное развитие мышления и речи, то с этого возраста необходимо развивать их сознательно. Самое главное для развития речи – разговаривать и общаться с ребёнком, и книга дает для этого прекрасную возможность.

При формировании знаний и умений существуют так называемые критические периоды. То есть, если подходящее время упущено, обучение некоторым вещам может стать затруднительным. В нужном возрасте ребёнок усваивает изученное значительно быстрее. Данная книга призвана стать примером и помощником, показав, какие темы, знания и умения важны и актуальны для ребёнка в возрасте 2–3 лет.

Задания в книге предназначены для решения вместе со взрослым. Это поможет родителю лучше узнать своего ребёнка, его интересы, сильные и слабые стороны.

Книга содержит занимательные задания, игры, материалы для раскрашивания, и наклейки, позволяющие ребёнку начать знакомство с основами эстонского языка. Рабочая книга способствует формированию математических представлений и накоплению знаний об окружающем мире на эстонском языке. Соответствующие картинки повысят интерес ребёнка к занятиям, а посильные задания придадут уверенности в себе.

Лексико-грамматический материал группируется по темам, отражающим жизнь маленького ребёнка, круг его интересов – базу для овладения коммуникацией на эстонском языке.

В конце книги даны 12 рабочих листов с музыкальными заданиями, которые помогают развивать речь и мышление, а также способствуют запоминанию слов на эстонском языке. Вместе с двигательными упражнениями они хорошо подходят для тренировки координации и памяти.

Рабочая книга будет представлена в электронном формате в учебной среде оpiq.ee. Все задания будут сопровождаться аудиоматериалом, который поможет детям услышать верное звучание слов и предложений на эстонском языке, а также будет способствовать их запоминанию. Целью книги является не усвоение большого количества слов, а достижение определённого качества владения языком, которое позволит ребёнку использовать его естественно даже при ограниченном словарном запасе.

 

Tööraamat „Mängukool“ on mõeldud 2–3-aastaste laste mõtlemis- ja tunnetusprotsesside arendamiseks. Kuna lapse mõtlemine ja kõne arenevad teisel eluaastal hüppeliselt, on sellest vanusest alates vaja nendega teadlikult tegeleda, et ta omandaks eakohased teadmised ja oskused. Keele arendamiseks on kõige olulisem lapsega rääkida ja koos temaga mängida, selleks annab raamat suurepärase võimaluse.

Teadmiste-oskuste omandamisel on nn kriitilised perioodid, st kui õige aeg mööda lasta, võib mõningate asjade õpetamine osutuda hiljem keeruliseks, sobivas eas võtab laps aga õpitu kergemini omaks. Raamat võiks olla eeskujuks ja abiks, sest tutvustab teemasid, mis on 2–3-aastastele (st 3. ja 4. eluaastal) olulised ja eakohased, ning annab nõu, kuidas last arendada.

Paljud ülesanded siin on mõeldud lahendamiseks koos täiskasvanuga. Selle käigus saab vanem oma last, tema huvisid ning tugevaid ja nõrku külgi paremini tundma õppida.

Raamatus on põnevaid ülesandeid, mänge, värvimismaterjale ja kleepse. See aitab kujundada lapse matemaatikaoskusi ja saada teadmisi ümbritseva maailma kohta eesti keeles. Paeluvad pildid tekitavad lapses huvi mitmesuguste tegemiste vastu, jõukohased ülesanded annavad enesekindlust.

Sõnavara grammatiline materjal on grupeeritud teemade järgi, mis peegeldavad väikelapse elu ja tema huve, aidates kaasa eesti keeles suhtlemisoskuse kujunemisele.

Tööraamatu lõpus on 12 muusikalise tegevuse töölehte, mis aitavad arendada kõnet ja mõtlemist ning meelde jätta eestikeelseid sõnu. Sinna juurde kuuluvad liikumisharjutused pakuvad võimaluse treenida koordinatsiooni ja mälu.

Tööraamat on edaspidi kättesaadav ka elektroonilises formaadis õppekeskkonnas opiq.ee. Kõikide ülesannete juurde kuulub ka audiomaterjal, mis annab võimaluse kuulata sõnade ja lausete õiget hääldust eesti keeles ning aitab neid nii paremini meelde jätta. Eesmärgiks pole mitte niivõrd omandatud sõnade hulk, kuivõrd teatud keeletaseme saavutamine, mis võimaldaks suhelda isegi piiratud sõnavara ulatuses.

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".