EST
Eesti keel - II kooliaste

Eesti keele õpik 4. klassile. I osa

Kati Lepp, Kristiina Orgla, Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Jaak Urmet, Lauri Vanamölder

Eesti keele õpik 4. klassile. I osa

Kati Lepp, Kristiina Orgla, Liisi Piits, Kaja Sarapuu, Jaak Urmet, Lauri Vanamölder

TOOTEKOOD: 01-001-04-0601
AASTA: 2011
LEHEKÜLGI: 184 lk
FORMAAT: 21x25
ISBN: 9789985216880
Hind: 15,70 €

Õpikut on retsenseerinud Kirsi Rannaste, Aita Saks, Katrin Puik.

4. klassi eesti keele õpikus on uut ainekava arvestavalt emakeeleõpetus integreeritud, taotledes nii keele- kui ka kirjandusõpetuse eesmärke. Õpikus vahelduvad kirjanduse ja keeleõpetuse peatükid, mis on omavahel seotud tekstiõpetuse kaudu. Iga peatükk algab sissejuhatusega ning lõpeb luuletuste ning peatükki kokku võtva mahuka ülesandega.

Õpiku I osas on 4 suurt peatükki:

I. Raamatuid on kõigile;

II. Teabetekstide kosmoses;

III. Lähme raamatukokku;

IV. Infot otsimas.

Keelepeatükid on visuaalselt teistest peatükkidest hästi eristatavad, aga sisuline üleminek lugemispalalt või tekstiõpetuse peatükilt on muudetud sujuvaks. Keeleõpetuse peatükid algavad lühitekstiga, mis jätkab eelmise alapeatüki teemat, ent samas sisaldab keelenähtusi, mis peatükis käsitlusele tulevad. Aktuaalsed keelenähtused on tekstis tavaliselt esile toodud või on tekstile lisatud küsimused, mis aitavad õpilasel jõuda õigete järeldusteni. Sellise sissejuhatava teksti eesmärgiks on lisaks peatükkide lõimimisele olla elavaks näiteks, et keeleõpe ei ole midagi elust eraldi seisvat, vaid et grammatikateadmisi läheb vaja iga teksti koostamisel.

Sissejuhatavale tekstile järgneb alati ka reegel või definitsioon, kus on kõik oluline punaste joonte vahel välja toodud. Pikemat keeleteemade teoreetilist lahkamist sellest õpikust ei leia.

Keeleteemadest on I osas käsitletud tähestikku, nimede õigekirja, nimetusi, poolitamist, lühendeid, häälikute õigekirja, i ja j õigekirja ja sõnaliike. I osa lõpus õpetatakse koostama referaati.
Kirjanduse peatükkide lugemispalad ning luuletused on seotud peatüki teemaga ning valiku tegemisel on lähtutud ainekavas nimetatud teemavaldkondadest. Lugemispalade valikul on arvestatud õpilaste huvide ning lugemisoskusega. Välisautorite kõrval on kasutatud paljude eesti kirjanike, nii klassikute kui ka tänapäeva autorite teoseid. Õpikus on rohkesti praktilisi ja loovülesandeid ning sõnavara arendavaid ülesandeid.

Õpitekste toetavad lastepärased ja humoorikad illustratsioonid.

Töövihiku sisu on seotud õpiku lugemispalade, teksti- ja keeleõpetusega. Selles on harjutusi nii õpitu mõistmiseks, kinnistamiseks kui ka õigekirja kordamiseks ning funktsionaalse lugemisoskuse arendamiseks. Töövihik on metoodiliselt mitmekülgne ning peaks soodustama õpihuvi.
Õpik ja töövihik vastavad põhikooli riiklikule õppekavale.

 

Küsimuste ja probleemide korral saab infot aadresssilt
või telefonil 6 275 401

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".