EST
Ühiskonnaõpetus - Gümnaasium
Ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile, I osa

Ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile, I osa

Heiki Raudla

Ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile, I osa

Heiki Raudla

TOOTEKOOD: 01-016-12-0201
AASTA: 2013
LEHEKÜLGI: 124 lk
FORMAAT: A4, pehme köide
ISBN: 9789985220252
Hind: 22,85 €

Gümnaasiumiõpikute 2012/2013. aasta redaktsioonis on uuendatud ja täpsustatud statistilisi andmeid ning tekstilisi ja pildilisi allikaid. Muudetud on ka töövihikuid.

Õpik kutsub kaasa mõtlema ja diskuteerima muutuste üle ühiskonnas. Teemad on esitatud võimalikult probleemipõhiselt ja igapäevaeluga seostuvalt. Õpiku koostamisel oli eesmärgiks noortes arendada kriitilist mõtteviisi ja sotsiaalset kirjaoskust (mh seadustekstiga töötamine), mis on vajalik vastutustundlikuks toimetulekuks dünaamiliselt arenevas ja mitmekultuurilises ühiskonnas.

Suurt tähelepanu on pööratud õpilastes huvi äratamisele ühiskonna toimimise vastu, selleks on mh jagatud viiteid ja soovitusi iseseisvaks edasiseks uurimiseks ja lugemiseks. Seejuures tasub esile tuua soovituslikke uurimistööde teemasid õpiku II osa lõpus, mis on esitatud silmas pidades ka õpiku I osa teemajaotust.  Rohkelt on teemasid ja ülesandeid, mis võimaldavad tihedat ainetevahelist integratsiooni ajaloo, geograafiaga, aga ka nt usundiõpetuse ja filosoofiaga.

Peatükkide põhitekst keskendub üksnes kõige olulisemale. Õpitava põhjalikum avamine toimub rohke näitliku allikmaterjali (teabetekstid, dokumendid, seadused, statistika, karikatuurid, kaardid, fotod, skeemid) kaudu. Kõikide põhitekstide ja allikate juures on ülesanded, mis on abiks diskuteerimisel, arutlemisel, analüüsimisel ning seoste leidmisel peatüki üldtemaatikaga. Õpiku hästi liigendatud tekst on konkreetne ja selles on esile toodud olulised sõnad ning mõisted. Õpiku materjal peab silmas mõõdukat õpikoormust ja võimaldab diferentseeritud õpet nüüdisaegses õpikeskkonnas. Õpik ei tarvitse olla kohustuslikuks õppimiseks kaanest kaaneni.

Õpikut on retsenseerinud Piret Tänav, Rein Toomla, Riina Voltri ja Tiiu Laan.

Sisukord

I Sotsiaalne side

1.1 Sotsioloogia. Ühiskond

1.2 Ühiskonnaliikmed

1.3 Ühiskonnamudelid

1.4 Riik ja riigivõim

1.5 Poliitilised ideoloogiad

1.6 Demokraatlik ühiskond

II Demokraatlik valitsemine

2.1 Võimude lahusus

2.2 Õigusriik ja põhiseaduslik valitsemine

2.3 Valimised

2.4 Erakonnad

2.5 Demokraatia ohud

III Riigivõimu tasandid

3.1 Seadusandlik võim. Parlament

3.2 Täidesaatev võim. Valitsus

3.3 Avalik teenistus

3.4 Kohtuvõim

3.5 Omavalitsus

IV Indiviid ja ühiskond

4.1 Riigi kodanikud

4.2 Kodanike riik

4.3 Kodanik ja meedia

 

Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

 

 

 

 

 

 

Küsimuste ja probleemide korral saab infot aadresssilt
või telefonil 6 275 401

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".