EST
Muusika - II kooliaste

Muusikaõpetuse õpik 6. klassile

Heli Roos

Muusikaõpetuse õpik 6. klassile

Heli Roos

TOOTEKOOD: 01-013-06-0301
AASTA: 2012, 2022
LEHEKÜLGI: 184 lk
FORMAAT: 21x25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985218839
Hind: 24,90 €

6.  klassi muusikaõpikus kinnistatakse II  kooliastmes omandatud  baasoskused  iseseisva musitseerimise kaudu. Nii nagu varasemates õpikuteski, on põhirõhk laulmisel ja hääle kujundamisel. Korratavate ja õpitavate teemadega on seotud  eri  raskusastmega laulud, millest õpetaja saab teha oma valiku, lähtudes konkreetse klassi tasemest. Õpik pakub võimalusi mitmehäälsuse harjutamiseks ning pillimänguoskuse täiendamiseks.

Esimese poolaasta läbivaks teemaks on Eesti muusika ja muusikud. Vaatluse alla tulevad Eesti jaoks olulised  muusika- ja kultuurisündmused ühest ärkamisajast teiseni. Laulupidude lugu võimaldab tutvuda  nii meie esimeste asjaarmastajatest laululoojatega (Aleksander Kunileid, Karl August Hermann)  kui ka juba professionaalsete heliloojatega (Miina Härma, Cyrillus Kreek,  Mart Saar, Gustav Ernesaks, Veljo Tormis, Urmas Sisask, Arvo Pärt,  Erkki-Sven Tüür) ja nende loominguga. Eesti taasiseseisvumine ja laulev revolutsioon tõi meile Alo Mattiiseni isamaalised laulud. Siinkohal võrreldakse kaht ärkamisaega ja muusikat, mis nendega seostub. Alo Mattiiseni looming võimaldab tutvust teha  selle esitajatega ja nii saab põgusa pilgu heita ka meie levimuusika ajalukku.

Teisel poolaastal vaadeldakse meie lähinaabrite Soome, Läti, Leedu, Vene , Rootsi ja Norra muusikat ning muusikuid. Samuti otsitakse ühiseid jooni meie rahvamuusika ja -kultuuriga. Teema võimaldab korrata ja kinnistada 5. klassis õpitud eesti rahvamuusika osa. Sissejuhatusena Euroopa rahvaste muusikasse võib valikuliselt tutvust teha ka Saksa, Austria, Ungari, Suurbritannia, Iirimaa või Poola muusika, kultuuri ja heliloojatega. Kõik mainitud teemad näitlikustatakse laulude abil ning iga teema juurde kuulub hulk väga eripalgelisi muusika kuulamise näiteid, mille kirjeldamisel ja analüüsimisel saab korrata ja täiendada muusikalist sõnavara.

Muusikateoreetilistest teemadest korratakse seni omandatud põhiteadmisi:  rütme,  helilaadi ja helistiku mõistet, tempo- ja dünaamikatermineid ning läbi mitmekesise lauluvara kinnistatakse ühe võtmemärgiga helistike kasutamist. Lisateemadena on sisse toodud  D-duur ja h-moll ning harmooniline moll. Laulude õppimisel on võimalik relatiivset süsteemi absoluutsega siduda. Õpitut aitavad kinnistada laulude juures olevad  pillisaated. Õpiku lisas on muusikateooria põhivara, kus tuletatakse meelde duuri ja molli valemit ning klaviatuuri ja tähtnimetusi ning õpitud helistikke.

Kevadine lisateema „Laulud filmidest” ei sisaldu küll õppekavas, kuid pakub äratundmisrõõmu ja laululusti. Nii multifilmidest kui mängufilmidest pärit toredad, meeldejäävad ning paljudele kindlasti juba tuttavad  laulud on õpikus koos žanri ja filmide lühitutvustusega.

Õpiku juurde kuuluvad CD-komplekt ja töövihik toetavad  harjutuste ja ülesannete kaudu  erinevate teemade  mõistmist,  arendavad  muusikalise sõnavara kasutamist ja aitavad siduda muusikat teiste õppeainetega. Muusikateooria ülesanded kinnistavad õpikus esitatud teoreetilist materjali. Töövihik pakub ka improvisatsioonilisi ja loomingulisi ülesandeid.

Küsimuste ja probleemide korral saab infot aadresssilt
või telefonil 6 275 401

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".