EST
Loodusõpetus - II kooliaste
Loodusõpetuse õpik 6. klassile, I osa

Loodusõpetuse õpik 6. klassile, I osa

Kersti Jankovski, Rein Kuresoo

Loodusõpetuse õpik 6. klassile, I osa

Kersti Jankovski, Rein Kuresoo

TOOTEKOOD: 01-004-06-0601
AASTA: 2013, 2020
LEHEKÜLGI: 112 lk
FORMAAT: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985219676
Hind: 17,60 €

Teemade valiku poolest on tegu loogilise jätkuga 2012. aastal ilmunud 5. klassi loodusõpetuse õpikule, milles käsitleti vett kui ainet, veekogusid, Läänemerd, õhku ja ilma. Käesolevas õpikus muutub teemadering maisemaks. Käsitlemist leiavad pinnamood, muld, elukeskkonnad, loodusvarad ja looduskaitse. II kooliastme õppekavas esitatud soovituslikku teemade jaotust klassiti pole täpselt järgitud, parema ülesehituse saavutamise ja teemade loogilise järgnevuse nimel on tehtud ümbertõstmisi. Sellest tingitult tuleks 5. ja 6. klassi õpikuid käsitleda ühtse komplektina.

Õpikus kirjeldatakse pinnavorme ja pinnamoe kujunemist, samuti pinnavormide kujutamist kaardil. Käsitletakse mulda, selle koostist ja teket, mullas toimivaid aineringeid ning elustikku. Seejärel vaadeldakse lähemalt peamisi Eesti elukeskkondi – aed ja põld, mets, soo, asula ja niit. Eesmärgiks on varem omandatud teadmistega seostatult tekitada üldine pilt Eesti levinuimate elukeskkondade tekkest, neis esinevatest elutingimustest, taimedest, loomadest ja toiduvõrgustikest. Vaadeldakse ka Eesti loodusvarasid, nende kasutamist ning sellega seotud probleeme, samuti loodusvarade kaitset. Oluline rõhk on iga käsitletava teema puhul ka inimmõjul, arutletakse jätkusuutliku arengu ning loodus- ja keskkonnakaitse väljakutsete ja vajalikkuse üle. Tutvustatakse kodumaa tuntumaid kaitsealasid ja kaitsealuseid üksikobjekte.

Õpik on jagatud teemaplokkideks, mis omakorda koosnevad peatükkidest. Iga peatükk algab sissejuhatavate küsimustega ning lõpeb kokkuvõtte ja uute mõistete kordamisega. 

Õpiku I osa on retsenseerinud Piret Karu, Kaarin Koosa ja Mihkel Järveoja.

Õpiku juurde kuuluv töövihik on värviline ja A4 formaadis.

Õppekomplekti kuulub ka kontrolltööde vihik. Vastav digiõpik on Opiqus.

 

I osa teemad:

1. Pinnavormid

2. Muld

3. Aed ja põld elukeskkonnana

4. Asula elukeskkonnana

Küsimuste ja probleemide korral saab infot aadresssilt
või telefonil 6 275 401

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".