EST
Keemia - III kooliaste

Keemia õpik 9. klassile. Keemilistest reaktsioonidest igapäevaeluni

Lembi Tamm, Heiki Timotheus

Keemia õpik 9. klassile. Keemilistest reaktsioonidest igapäevaeluni

Lembi Tamm, Heiki Timotheus

TOOTEKOOD: 01-007-09-0301
AASTA: 2013, 2018, 2020
LEHEKÜLGI: 160 lk
FORMAAT: A4
ISBN: 9789985220078
Hind: 21,75 €

Põhikooli IX klassi keemia õpik on järjekorras 3. trükk, mis on kohandatud vastamaks 2011. aasta ainekavale.

Autorite eesmärgiks on õpilastele kujundada põhikooli lõpuks võimalikult terviklik pilt keemiast, tutvustades ja selgitades keemia põhimõisteid ja üldisi keemilisi seaduspärasusi ning õpetades nägema keemiat meid ümbritsevas elus.

IX klassi keemia kursus tugineb VIII klassis õpitud materjalile. Õpikus on põhjalikumalt käsitletud järgmised teemad: aine hulk ja arvutused reaktsioonivõrrandite järgi, anorgaaniliste ainete põhiklassid ja nendevahelised seosed, süsinik ja süsinikuühendid.

Õpiku koostamisel ja täiendamisel on pööratud tähelepanu õppematerjali õpilasele arusaadavaks tegemisele ja seoste loomisele erinevate valdkondade vahel, sealhulgas ka seostamisele argieluga ja nähtustega ümbritsevas keskkonnas. Eesmärgiks on seatud õpilaste loogilise mõtlemise ja järelduste tegemise oskuse arendamist. Kõigi käsitletud teemade kohta esitatakse arvutus- ja probleemülesandeid ning õpikatseid, mis aitavad kaasa õppematerjali paremale mõistmisele ja kinnistamisele. Õpik sisaldab hulgaliselt selgitavaid skeeme ja illustratsioone.

Lisaks tavapärastele harjutusküsimustele sisaldab õpik ka mõtlemisküsimusi ja probleemülesandeid, millele õpikust otsest vastust ei ole võimalik leida. Nendele vastamine nõuab põhjalikumat süvenemist, seoste loomist varemõpituga ja sageli ka muude infoallikate kasutamist, arendades sellega õpilaste analüüsivõimet ja loogilise mõtlemise oskust. Õpikus toodud katsed on enamasti esitatud uurimisülesannetena, võimaldamaks arendada õpilastel iseseisva töötamise ja katsete põhjal järelduste tegemise oskust. Õpik sisaldab ka lisamaterjali keemiast rohkem huvitatud õpilastele.

Õpikut on retsenseerinud Erika Jüriado ja Aivar Vinne.

Küsimuste ja probleemide korral saab infot aadresssilt
või telefonil 6 275 401

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.
Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".