EST
Kirjandus - Gümnaasium
Sõnakunsti jäljed. Õpik gümnaasiumile III (Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses, II osa)

Sõnakunsti jäljed. Õpik gümnaasiumile III (Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses, II osa)

Kirsi Rannaste, Katre Talviste

Sõnakunsti jäljed. Õpik gümnaasiumile III (Ajastud, voolud ja žanrid kirjanduses, II osa)

Kirsi Rannaste, Katre Talviste

TOOTEKOOD: 01-002-40-1201
AASTA: 2016
LEHEKÜLGI: 120 lk
FORMAAT: A4, pehme köide
ISBN: 9789985222140
Hind: 21,80 €

Õpikut on retsenseerinud Janek Kraavi ja Andrus Org.

„Sõnakunsti jäljed” on õpik gümnaasiumi kirjanduskursuse „Kirjandusteose analüüs ja tõlgen­damine” käsitlemiseks, kuid sisaldab ka elemente kursustest „Kirjandus antiigist 19. sajandi lõpuni” ja „Kirjanduse põhiliigid ja -žanrid”. Kirjandusteosed, mida õpikus käsitletakse, on pärit 19. sajandist ja 20. sajandi algusest. Nõnda saab õpilane tõlgendus- ja analüüsivõtteid omandades põhjaliku ülevaate modernse kirjanduse üldtuntud traditsioonide kujunemisest ning õpib nägema seoseid kirjandusloo, poeetika ja tõlgendamise vahel. See loob vajalikud eeldused järgmistele kursustele („20. sajandi kirjandus” ja „Uuem kirjandus”) ning on toeks ka hilisemate romantilise ja realistliku traditsiooni põhjal loodud teoste käsitlemisel.

Õpik koosneb 28 peatükist, mis jagunevad 3 ossa: romantismiajastu kirjandus ja selle pärand; realismiajastu kirjandus ja selle pärand; modernse kirjanduse algus. Iga osa sisaldab temaatilisi peatükke (nt „Romantiline ainulaadsusekultus”, „Realistlik kirjandus kui maailma mudel”, „Psühho­loogia kujutamine ja tõlgendamine”) ja 2–4 tervikteose käsitlust ning lõppeb kokkuvõttepeatükiga.

Temaatilised peatükid algavad 2–4 lühikese lugemisteksti või -katkendiga, mille näitel peatüki teemasid käsitletakse. Õpiteksti saadavad ülesanded, mis suunavad õpilast õpitekstis kirjeldatud nähtusi lugemistekstides märkama. Õpiku ülesehitus ning töövorm moodustavad osa tõlgendus- ja analüüsiõpetusest. Õpilane mitte ainult ei omanda teadmisi kirjanduse kohta, vaid õpib teadvustama, kuidas need teadmised kirjandustekstide põhjal loodud on.

Õpikus on käsitletud 9 tervikteost: Victor Hugo „Jumalaema kirikut Pariisis”, Aleksandr Puškini „Jevgeni Oneginit”, Charles Baudelaire’i, „Kurja lilli”, Honoré de Balzaci „Isa Goriot’d”, Gustave Flaubert’i „Madame Bovaryd”, Fjodor Dostojevski „Kuritööd ja karistust”, Anton Tšehhovi „Inimest vutlaris”, Juhan Liivi miniatuurikogu „Elu sügavusest” ja Eduard Vilde „Mäeküla piimameest”. Käsitlused on üles ehitatud nii, et tervikteose lugemist eeldavad ülesanded vahelduvad õpikus toodud katkenditel põhinevatega. Seega saab neid peatükke teostega lähemaks tutvumiseks ning analüüsi- ja tõlgendusvõtete harjutamiseks kasutada ka juhul, kui klassis käsitletakse tervikuna muid teoseid.

Iga osa kokkuvõttepeatükk koosneb ülesannetest, mille abil õpilane korrastab ja kinnistab omandatud teadmisi, õpib neid rakendama uute teoste puhul, seostama nüüdisaja kultuurinähtuste ning oma elu- ja kultuurikogemusega. Neile seostele on õpikus läbivalt tähelepanu pööratud.

Ülesanded, õpitekst ja lugemistekstid on igas peatükis tihedalt seotud ning ülesannete osakaal õpitekstiga võrreldes suur, et õppija oleks aktiivne ning õpetajal paindlikud võimalused töö korraldamiseks. Osa ülesandeid on analüütilist, osa loomingulist laadi; enamik keskendub kirjandusele, kuid küllaltki paljud loovad seoseid teiste kunstiliikide ja meediumidega (maal, kino, televisioon, teater). Valiku, milliseid ülesandeid ja mis mahus iga teema juures käsitleda, saab õpetaja teha vastavalt kooli õppekavale, töökorraldusele ning õpilaste eripärale. Ülesandeid saab kasutada individuaalseks ja rühmatööks, lahendada suuliselt või kirjalikult.

Digiõpikuga saad tutvuda Opiqus.

Autor on kirjandusloolane Katre Talviste.

Saates "Plekktrumm" uurib Joonas Hellerma Katre Talvistelt, milline on olnud kirjanduse koht eesti kultuuris ja miks peaks seda jätkuvalt uurima? Vaata intervjuud SIIT

Küsimuste ja probleemide korral saab infot aadresssilt
või telefonil 6 275 401

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".