EST
Loodusõpetus - I kooliaste
Loodusõpetuse õpik 3. klassile

Loodusõpetuse õpik 3. klassile

Helen Hiiemaa, Brit Peensoo, Henn Voolaid

Loodusõpetuse õpik 3. klassile

Helen Hiiemaa, Brit Peensoo, Henn Voolaid

TOOTEKOOD: 01-004-03-0301
AASTA: 2023
LEHEKÜLGI: 72 lk
FORMAAT: 17 x 24, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985224168
Hind: 13,70 €

Õpikut on retsenseerinud Svetlana Ganina, Kaarin Hein, Kiira Mõisja, Krista Asafova, Katre Liivanurm, illustreerinud Ilona Sula.

Teemad: organismide rühmad ja kooselu, kodumaa Eesti, liikumine, elekter ja magnetism.

Tegu on viimase osaga Avita uuest loodusõpetuse sarjast I kooliastmele (nn Mari sari). Sarja 1. ja 2. klassi õpikud olid üles ehitatud ühes Võrumaa väikekoolis õppiva Mari ning tema pere ja sõprade tegemiste ümber ning neis oli teooriatekstide vahele põimitud Mari jutustused. Igast õpilasest sai neis klassides Mari loodud Looduseuurijate Klubi liige ning selle klubi märgiga tähistati töövihikus rohkem uurimist, nuputamist ja looduse vaatlemist sisaldavad ülesandeid. 3. klassi õpikus on rõhk õppetekstidel ja Mari lookesi enam ei ole. Kuid Mari ja tema klassikaaslasi võib siiski õpikus kohata: teemaplokkide vahelehtedel räägivad nad teemasid sissejuhatavaid lugusid. Töövihikus on endiselt ka Looduseuurijate Klubi ülesandeid.

3. klassi komplekt koosneb neljast teemaplokist: 1) kaardiõpetus, 2) liikumine ja jõud, 3) elekter ja magnetid ning 4) elusloodus.

 • Kaardiõpetus. Spiraalse õppekava põhimõttest lähtudes alustasime kaardiga tutvumist tasapisi juba 1. klassis ja suur osa õppekava teemast „Minu kodumaa Eesti“ on juba varasemates klassides käsitletud. Seetõttu on kindlasti sama sarjaga jätkajatel lihtsam, sest suur osa eeltööd on tehtud ja lastel palju selgeks saanud. Kõik kaardiõpetuses olulisim korratakse siiski 3. klassi alguses üle ja kaardi lugemist saab omajagu harjutada.
 • Füüsika teemad (liikumine ja jõud; elekter ja magnetid). Õpiku tekstid on selged ja lihtsad, palju näiteid on toodud elust. Kõige olulisemaks peame praktilisi töid ning töövihikus olemegi sellest lähtunud. Selleks et julgustada õpetajaid lastega katseid tegema, leiab e-tunnist lisamõtteid katsetamiseks ja ka metoodilisi selgitusi. Töövihiku katsed on kõik ka üles filmitud ja digimaterjalist leitavad, et oleks võimalik enne õpilaste ette astumist end kindlalt tunda.
 • Elusloodus. Eluslooduse peatükkides toonitame seda, kuivõrd kirju on meid ümbritsev elusloodus ja kuidas on elusolendid omavahel seotud. Õpilased saavad esmased teadmised sellest, kuidas ja miks elusolendeid rühmitatakse, mida on kõigil elusolenditel ühist ja mis on rühmades erinevat. Harjutame rühmitamist, skeemide lugemist ja tabelite täitmist. Rõhutanud oleme ka seda, milline on inimese koht looduses. Loomulikult suuname õpilasi endiselt loodust uurima.

Õppekomplekti kuuluvad lisaks paberõpikule ka töövihik, digiõpik ja e-tund (ainult Opiqus).

E-tunnid täiustavad õpikut ning muudavad teemade edastamise õpetaja jaoks lihtsaks ja põnevaks. Ka digiõpik täiustab paberõpikut ja töövihikut, näiteks saab õpilane seal automaatkontrollitavate ülesannete kaudu kontrollida loetu omandamist.

Digimaterjalides on

 • tunnistruktuur ja juhised õpetajale (e-tunnis);
 • töölehed klassi- ja õuesõppetundideks (e-tunnis);
 • kordamistunnid ja praktiliste tööde tunnid (e-tunnis);
 • kontrolltööde vastused (e-tunnis);
 • mängud ja liikumispausid (e-tunnis);
 • automaatkontrollitavad ülesanded (digiõpikus);
 • tunni teemat avavad pildid ja videod;
 • üles filmitud katsed;
 • animatsiooniga õppelaulud;
 • õpiku illustratsioonid tahvlil näitamiseks;
 • vestlust suunavad küsimused, suulised ülesanded.

Õppekomplekti (õpik, töövihik, e-tund, digiõpik) katsetas 43 õpetajat 27 koolist ning tagasiside põhjal on tehtud selles täiendusi. Mõned nopped tagasisidest:

 • Igati õnnestunud õppekomplekt. Õpetaja töö tunni ettevalmistamisel on tehtud lihtsaks. Lapsesõbralik komplekt, huvitav ja hariv. Aitäh!
 • Head materjalid tunni läbiviimiseks. Väga kompaktsed ja selged. Rohkelt näitmaterjale, filme. Lausa lust oli tunde anda.
 • Teie õppematerjali on väga hea kasutada koos e-tunniga, sest sealt leidsin lisalugemist ja -vaatamist, et ise pädevam olla. Ka meeldisid mulle kõik praktilised ülesanded. Soovitaksin teie õppematerjali kolleegidele ja ise kasutaksin neid meeleldi uuesti!
Küsimuste ja probleemide korral saab infot aadresssilt
või telefonil 6 275 401

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".