EST
Matemaatika - III kooliaste
Matemaatika õpik 7. klassile, I osa (VF)

Matemaatika õpik 7. klassile, I osa (VF)

Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais

Matemaatika õpik 7. klassile, I osa (VF)

Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais

TOOTEKOOD: 01-009-07-0701
AASTA: 2023
LEHEKÜLGI: 160 lk
FORMAAT: 17 x 24, pehme köide, õmmeldud
ISBN: 9789985224229
Hind: 19,10 €

Õpikut on retsenseerinud Tiia Raudsep ja Aleksander Monakov, toimetanud Esta Erit.

I osa teemad: PROTSENT; TEHTED RATSIONAALARVUDEGA; ARVU ASTE; FUNKTSIOONID JA NENDE GRAAFIKUD 

II osa teemad: VÕRRANDID JA TEKSTÜLESANDED; HULKNURGAD JA PRISMAD; TÕENÄOSUS JA STATISTIKA

Õpiku juurde kuulub Malle Saksa kaheosaline töövihik ja Kersti Kaldmäe kontrolltööde kogumik.

 

Õpiku keel on lihtne ja arusaadav ning sobib õpilase iseseisvaks tööks. Iga teooriaosa lõpus on küsimused, mis suunavad õpilast töötama matemaatilise tekstiga: reflekteerima, eristama või ka loetu põhjal järeldusi tegema. Näidetena esitatud ülesannetele on pakutud mitu lahendusviisi, probleemide lahendamiseks mitu erinevat meetodit. Nende kaudu saab arendada paindlikku mõtlemist või siis valida neist kõrge vilumuse saavutamiseks sobivaim.

Ülesanded on paigutatud kergemalt raskemale, kõige keerulisemad viimasteks. Oluliselt on suurendatud tekstülesannete ja tekstiga esitatud ülesannete osakaalu.

Kogu õpikus on palju jooniseid ja fotosid, mis toetavad püstitatud probleemi mõistmist. Ülesannete sisu seob abstraktsed teema igapäevase eluga. Õpikule on antud kaasaegne formaat.

I osa

Põhjalikult käsitletakse protsendiosa. Õppimisel liigutakse lühikeste sammudega lihtsamalt keerulisemale. Eraldi käsitletakse näiteks suuruste võrdlemist, hinna muutumisega seotud ülesandeid ning lahustega seotud ülesandeid, promilli, protsendipunkti ja intresse.

Arvutamise õppimisel on rõhk ülesannetel, mida on võimalik lahendada peast. Avaldise koostamise ning avaldise väärtuse arvutamise ülesanded on preventatiivne tegevus järgmiste teemade omandamiseks.

Funktsioonide osas käsitletakse väga põhjalikult liikumisgraafikuid ning liikumisülesannete graafilist interpreteerimist ja lahendamist. Eraldi peatükk on kiirusühikute teisendamisele. Funktsioonide osa kulmineerub muutujatevaheliste seoste peatükiga, kus õpilased saavad ülesande teksti põhjal kindlaks teha, millise seosega on tegemist, ning esitada lahendusi vastavalt.

II osa

Lineaarvõrrandi kaudu ülesannete lahendama õppimine on grupeeritud võtete kaupa, kus iga järgmine grupp sisaldab järjest keerukamat mõttekonstruktsiooni. Näidetes on antud mitu lahenuskäiku, et õpilane suudaks paindlikumalt dekodeerida suuruste vahelisi seoseid.

Geomeetria õppimiseks on eraldi peatükk kombineeritud kujundite pindalade ja ümbermõõtude leidmiseks. Iga kujundit käsitlev peatükk sisaldab ka selle kujundi omaduste võimalikku rakendamist igapäevaelus.Lisatud on geomeetriaülesandeid, mis tutvustavad geomeetriliste seaduspärsuste ilu.

Täiendatud on tõenäosuse ja statistika peatükki. Statistika peatükk on mõeldud õppekavas ette nähtud loovtöös tehtava analüüsi toetamiseks.

Paralleeleselt õpikuga on samad teemad käsitletud Opiqu platvormil olevas matemaatika 7. klassi digiõpikus, mida omakorda toetab Elo Reiniku Opiqu töövihik.

 

Küsimuste ja probleemide korral saab infot aadresssilt
või telefonil 6 275 401

Avita üldkontaktid

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Liitu infolehega
AVITA INFOLEHE saamiseks kirjuta siia kasti oma e-posti aadress ja vajuta nuppu "Liitun".