RUS
Eesti keel - I kooliaste

Aabits

Leelo Tungal, Ene Hiiepuu, Edgar Valter

Aabits

Leelo Tungal, Ene Hiiepuu, Edgar Valter

КОД ТОВАРА: 01-001-01-0102
ГОД: 2006, 2011
СТРАНИЦ: 152 lk
ФОРМАТ: 21х28
ISBN: 9789985211502
Цена: 14,90 €

Õppekomplekti on aastatega täiendatud nii, et selles leiduks materjali kõigi emakeele osaoskuste arendamiseks:
· kuulamiseks kuulamisülesannete töölehed, CD 1 – hääldusharjutuste ja kuulamisülesannetega, CD 2 lastelaulude fonogrammidega, mis sobivad hommikuringi lauludeks, eesti keele tunni emotsionaalsemaks muutmiseks;
· kõnelemiseks aabitsa ja töövihiku illustratsioonid ja harjutused, aabitsategelaste pildid koos metoodilise juhendiga;
· lugemiseks aabitsa lühilood ja värsid, lisalugemistekstid, ,,Anna ja Aadama lood”;
· kirjutamise arendamiseks aabitsa ja kirjatehnika töövihikud.

Lugemismaterjali koostamisel on silmas peetud kolme raskusastet:

· algajale
* aabitsaperioodil üksiksõnad aabitsa illustratsioonidel
* sõnatabelid lugemis- ja ladumisharjutustega
* lisalugemistekstid

· lugejale
* aabitsaperioodi lühitekstid vasakpoolsetel lehekülgedel
* aabitsajärgse perioodi tekstid suuremas kirjas
* sõnatabelid lugemis- ja ladumisharjutustega
* lisalugemistekstid

· edasijõudnule
* aabitsaperioodi lühitekstid parempoolsetel lehekülgedel
* lisalugemistekstid
*,,Anna ja Aadama lood”

Metoodilisi soovitusi tööks kogu õppematerjaliga saab metoodilisest juhendist ja kirjastuse korraldatavatel kursustel, kus on vaatluse all hääldusharjutused, lugemistehnika arendamine, suulise ja kirjaliku väljendusoskuse arendamine, käe ettevalmistamine kirjutamiseks, kirjatehnika õpetamine, eesti keele tunni ülesehitus, tunni- ja töökava koostamine, aabitsapeo korraldamine.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.