RUS
Eesti keel - III kooliaste

Eesti keele õpik 7. klassile. Sõnadest tekstini, II osa

Priit Ratassepp

Eesti keele õpik 7. klassile. Sõnadest tekstini, II osa

Priit Ratassepp

КОД ТОВАРА: 01-001-07-0202
ГОД: 2009, 2016
СТРАНИЦ: 136 lk
ФОРМАТ: 21x25
ISBN: 9789985215371
Цена: 15,70 €

Õpikut on retsenseerinud Külli Semjonov, Liisi Piits ja Piret Järvela.

Õpiku teise osa sisukord:

IX. HÄÄLIKUÕIGEKIRI
28. Üksikhääliku õigekiri
29. Häälikuühendi õigekiri
30. Võõrsõnade õigekiri

X. INTERVJUU JA REPORTAAŽ
31. Intervjuu
32. Reportaaž

XI. KÄÄNDSÕNA VORMISTIK
33. Neliteist käänet
34. Omastav kääne on põhikääne
35. Ainsuse osastavast mitmuse omastav
36. Mitmuse osastav kääne
37. Omadussõna võrdlusastmed

XII. AUDIOVISUAALNE MEEDIA
38. Televisioon
39. Telesaate arvustus
40. Raadio

XIII. TEGUSÕNA VORMISTIK
41. Tegusõna pöördelised vormid. Isik ja arv. Aeg
42. Tegusõna kõneviisid
43. Isikuline ja umbisikuline tegumood. Eitav ja jaatav kõne
44. Tegusõna käändelised vormid
45. Tegusõna põhivormid. Vormidevahelised seosed

XIV. ETTEKANNE
46. Ettekande koostamine

XV. KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE
47. Nimisõna kokku- ja lahkukirjutamine
48. Omadussõna kokku- ja lahkukirjutamine
49. Arvsõna kokku- ja lahkukirjutamine
50. Tegusõna kokku- ja lahkukirjutamine
51. Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine

XVI. JUTUSTAV TEKST
52. Jutu sündmustik ja ülesehitus

Õpetajale suureks abiks tunni ettevalmistamisel ja tunni andmisel on e-tund. Kontrolltööd on e-tunnis.

Vaata lähemalt 7. klassi eesti keele e-tundi

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.