RUS
Matemaatika - II kooliaste
Matemaatika õpik 4. klassile. I osa

Matemaatika õpik 4. klassile. I osa

Kalju Kaasik

Matemaatika õpik 4. klassile. I osa

Kalju Kaasik

КОД ТОВАРА: 01-009-04-0601
ГОД: 2011, 2015, 2021
СТРАНИЦ: 176 lk
ФОРМАТ: 21 x 25, tugevdatud pehme köide
ISBN: 9789985217313
Цена: 16,04 €

Õpikut on retsenseerinud Kalle Velsker, Malle Saks.

Kaheosaline õpik on ainekava kohane, lisatud on Rooma numbrite peatükk. Tekstülesannetes on kasutatud reaalsest elust pärit andmeid, mis õpetavad matemaatikat nägema ümbritsevas elus. Olulisel kohal on lõimumine teiste ainevaldkondadega, eelkõige loodusõpetusega. Mitmed ülesanded abistavad õpilasi loodusloo õpikus esinevate probleemide lahendamisel, antakse täiendavat teavet Eestimaa loodus- ja kultuuriobjektide kohta. Harjutusmaterjal suunab õpilast ratsionaalsete arvutusvõtete otsingule ja enesekontrollile. Õpikus on hulgaliselt ülesandeid matemaatikast enam huvituvatele õpilastele.

Õpiku ülesehitus võimaldab nii mõnegi uue reegli või tõeni jõuda iseseisva, paaris- või rühmatöö kaudu. Arvukad joonised ja skeemid suunavad õpilase mõttetööd. Fotod ja illustratsioonid toetavad õpilaste huvi matemaatika õppimise vastu.

Õpikut täiendavad Malle Saksa suureformaadilised töövihikud ning Aino Kaasiku kontrolltööd ja tunnikontrollid paberväljaandena. Veebikeskkonnas Opiq on sama väljaande digiversioon, kus iga teema lõpus on peatükk "Kordamine kontrolltööks". Selle peatüki ülesandekogus on ka digitaalsed kontrolltööd kolmes variandis, C on lihtsustatud variant. Tunnikontrollid on vastavates peatükkides jooksvalt ülesandekogus.

Nendele klassidele, kes eelistavad õppida digiõpikust Opiqus, pakume sinna juurde Opiqu töövihikut paberil.

Õpetajale suureks abiks tunni ettevalmistamisel ja tunni andmisel on e-tund.

Vaata lähemalt 4. klassi matemaatika e-tundi.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.