RUS
Matemaatika - Gümnaasium
Matemaatika lisamaterjal 10. klassile (lai matemaatika)

Matemaatika lisamaterjal 10. klassile (lai matemaatika)

Anu Oks, Heldena Taperson

Matemaatika lisamaterjal 10. klassile (lai matemaatika)

Matemaatika lisamaterjal 10. klassile (lai matemaatika)

Anu Oks, Heldena Taperson

КОД ТОВАРА: 02-009-10-0101
ГОД: 2015, 2019, dets 2022
СТРАНИЦ: 96 lk
ФОРМАТ: A4, pehme köide
ISBN: 9789985217900
Цена: 13,00 €

Käesolev lisamaterjal on esimene osa matemaatika tööraamatute sarjast gümnaasiumiõpilastele.
Selle tööraamatu eesmärk on olla abiks matemaatika omandamisel. Siin on koos nii raudvara,
näidisülesanded kui ka harjutamiseks lünk- ja kordamisülesanded. Seega on hoolsa õpilase täidetud
tööraamat teatavas mõttes käsiraamat, mis jääb edaspidiseks kasutamiseks ka siis, kui
õpikud on raamatukokku tagastatud.
Õppevahend on koostatud silmas pidades eeskätt ainekava laia matemaatika haru, kuid sobib
kasutada ka kitsa matemaatika haru järgi õppivatele õpilastele. Tööraamatute koostamisel on
jälgitud pigem matemaatika ainekava kui mõnda konkreetset õpikut.
Tööraamat sisaldab teoreetilist materjali: tähtsamaid definitsioone, valemeid, eeskirju, seoseid;
harjutusi ja ülesandeid nii uue materjali omandamiseks kui ka õpitu kinnistamiseks ja kordamiseks;
tööjuhendeid, graafikuid, skeeme.
Teema alguses on põhimõisted ja valemid, milleta ei saa ainet omandada. Edasi järgnevad
näidisülesanded lünktekstina. Kuna väga paljusid matemaatikaülesandeid saab lahendada erinevate
meetodite abil, siis ei maksa kellelgi ennast segada lasta tööraamatus pakutud lahenduskäigust.
Tüüpüleannete valikul on lähtutud põhimõttest, et need sobiksid praegu kasutusel
olevate matemaatikaõpikutega.
Iga teema lõpus on ka komplekt harjutusi koos vastustega. Neid oleks mõistlik lahendada ülesannete
vihikusse enne kontrolltööd. Samuti leiab sealt eelmiste aastate riigieksamite (RE) samateemalisi
ülesandeid või nendega samalaadseid ülesandeid.
Tööraamat sisaldab ka programmiväliseid teemasid, mida võib kasutada klassivälises töös.
Tööraamat on omal kohal uue materjali õppimisel õpetaja juhendamisel; uue materjali iseseisval
õppimisel; õpitud teadmiste süvendamisel ja kinnistamisel; tagasiside saamisel materjali
omandamise kohta; rühmatöös; kordamisel (peatüki, kogu aasta materjali kordamisel, eksamiks
kordamisel). Kindlasti leiab iga õpetaja tööraamatu rakendamiseks veelgi võimalusi.

Lahendused on tööraamatut kogu klassiga kasutavale õpetajale veebis tasuta. Leiad need avalehelt Abiks õpetajale nupu alt nimega Lisamaterjal ja paroolidega töökavad.

Tööraamatute retsensendid on Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika didaktika õppetooli juhataja Tiiu Kaljas, Tallinna Pedagoogika-ülikooli dotsent, füüsika-matemaatika teaduste kandidaat Aleksander Monakov ja Tallinna Prantsuse Lütseumi matemaatika vanemõpetaja Anne Küüsmaa.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9.00 - 17.00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:
Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14.00 - 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.