RUS
Matemaatika - Gümnaasium
Matemaatika lisamaterjal 11. klassile, I osa (lai matemaatika)

Matemaatika lisamaterjal 11. klassile, I osa (lai matemaatika)

Anu Oks, Heldena Taperson

Matemaatika lisamaterjal 11. klassile, I osa (lai matemaatika)

Anu Oks, Heldena Taperson

КОД ТОВАРА: 02-009-11-0101
ГОД: 2015, 2022
СТРАНИЦ: 88 lk
ФОРМАТ: A4, pehme köide
ISBN: 9789985218044
Цена: 9,55 €

Tööraamatu laadne lisamaterjal 10., 11. (I ja II osa) ning 12. klassile on mõeldud kasutamiseks nii reaal-, üld- kui ka humanitaarharus. Nende koostamisel on jälgitud pigem matemaatika ainekava sisu ja nõudeid kui konkreetseid õpikuid. Tegemist ei ole siiski töövihikutega traditsioonilises mõttes, vaid tööraamatutega, kus on koos nii raudvara, näidisülesanded kui ka harjutavad lünk- ja kordamisülesanded. Seega on hoolsa õpilase täidetud töövihik teatavas mõttes käsiraamat. Tööraamatud jäävad õpilasele edaspidiseks kasutamiseks ka siis, kui õpikud on raamatukokku tagastatud.

Tööraamatud sisaldavad teoreetilist materjali: tähtsamaid definitsioone, valemeid, eeskirju, seoseid; harjutusi ja ülesandeid nii uue materjali omandamiseks kui ka õpitu kinnis-tamiseks ja kordamiseks; tööjuhendeid; graafikuid, skeeme. Teema alguses on vajalikud põhimõisted ja valemid, edasi järgnevad peamised tüüpülesanded. Iga teema lõpus on ka komplekt harjutusülesandeid, mida oleks mõistlik lahendada enne kontrolltööd. Tüüpülesannete valikul on lähtutud põhimõttest, et need sobiksid lisamaterjaliks kõigile praegu kasutusel olevatele matemaatikaõpikutele.
Tööraamatuid saab kasutada uue materjali õppimisel õpetaja juhendamisel; uue materjali iseseisval õppimisel; õpitud teadmiste süvendamisel ja kinnistamisel; tagasiside saamiseks materjali omandamise kohta; rühmatööks; kordamisel (peatüki kordamisel, kevadel kogu aastamaterjali kordamisel, 12. kl lõpus riigieksamiks kordamisel jne).Kindlasti leiab iga õpetaja tööraamatute kasutamiseks veelgi rakendusvõimalusi.

Lahendused on tööraamatut kogu klassiga kasutavale õpetajale veebis tasuta. Leiad need avalehelt Abiks õpetajale nupu alt nimega Lisamaterjal ja paroolidega töökavad.

Võrreldes varasema väljaandega on 2015. a väljaandes 11. klassi I ossa tehtud mõningaid muudatusi. Tõenäosuse ja statistika osas on olulised täiendused ja parandused seoses ainekava muudatustega. Lisatud on statistikaülesannete lahendamiseks vajalik tabel usalduspiiride arvutamiseks. Välja on jäänud teema Võrdeline seos, see on liidetud Lineaarfunktsiooni teemaga. Funktsioonide käsitlemist on veidi muudetud.

Tööraamatute retsensendid on Tallinna Pedagoogikaülikooli matemaatika didaktika õppetooli juhataja Tiiu Kaljas, Tallinna Pedagoogika-ülikooli dotsent, füüsika-matemaatika teaduste kandidaat Aleksander Monakov ja Tallinna Prantsuse Lütseumi matemaatika vanemõpetaja Anne Küüsmaa.

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.