RUS
Tehnoloogiaõpetus - III kooliaste

Tehnoloogia õpik 7. klassile

Vincent Bittighoffer, Hervé Riou, Joėl Thiesset

Tehnoloogia õpik 7. klassile

Vincent Bittighoffer, Hervé Riou, Joėl Thiesset

КОД ТОВАРА: 01-020-07-0101
ГОД: 2011
СТРАНИЦ: 112 lk
ФОРМАТ: A4
ISBN: 9789985217092
Цена: 15,81 €

Tehnoloogia näitab õpilasele, et kõik igapäevaelust tuttavad iseenesestmõistetavad asjad on oma olemuselt tegelikult vägagi huvitavad. See uus õppeaine viib meid insenerinutikuse ja keerukate konstruktsioonide maailma, mis lähemal vaatlusel lihtsaks ja loogiliseks osutub.

Prantslaste koostatud õppematerjal toidab õpilaste nooruslikku uudishimu luues huvitavaid teemakohaseid seoseid ning esitades küsimusi, mis edasi mõtlema panevad. Õpiku kuus peatükki on jaotatud alapeatükkideks, igaüks koosneb lühikesest teooriast, millele järgneb 2–3 näidet, mille fotod ja/või joonised peaks andma asjast parima võimaliku ettekujutuse. Iga näite kohta on esitatud 2–5 küsimust kinnitamaks asjast arusaamist. Peatükkide lõpus on kokkuvõtvad ülesanded ning põhitõdede kordamine. Töövihiku alapeatükkides on nelja liiki ülesandeid ning lõpus jällegi lühike kokkuvõttev osa.

Tehnoloogia 7. klassile keskendub eelkõige inseneriteadusele ehituses ja säästva arengu põhimõtete juurutamisele, kuid lühike sissejuhatus tehakse ka infotehnoloogiasse. Seega võiks tehnoloogiakursust õpetada füüsika- ja/või tööõpetusõpetaja.

Õpikut on retsenseerinud Irene Lill, Janar Soidla.

Õpiku sisukord:

I Miks ehitatakse nii, mitte teisiti?
1.1. Rajatise otstarve
1.2. Tehnilised lahendused
1.3. Ehitusnõuded
1.4. Visandid ja skeemid
1.5. Tingmärgid
Kokkuvõte ja ülesanded

II Millisest materjalist ehitatakse?
2.1. Ehituslik tooraine
2.2. Materjali omadused
2.3. Ehitise mehaanilised omadused
2.4. Ehitise esteetilised omadused
Kokkuvõte ja ülesanded

III Millest sõltub energia kasutamine?
3.1. Energiaallikad ja energia tarbimine
3.2. Energia jäävus
3.3. Energiakadu
Kokkuvõte ja ülesanded

IV Kuidas miski on aja jooksul muutunud?
4.1. Vajaduste muutumine
4.2. Arhitektuuri areng
4.3. Tööriistade ja masinate areng
Kokkuvõte ja ülesanded

V Milline on ehitusprotsess?
5.1. Ohutustehnika ja abivahendid
5.2. Ehitustehnoloogia
5.3. Kvaliteedikontroll
5.4. Maketid
5.5. Mõõtkava ja selle lugemine
5.6. Ehituse planeerimine ja korraldus
Kokkuvõte ja ülesanded

VI Milliseid võimalusi pakub infotehnoloogia?
6.1. Infotehnoloogiline riistvara
6.2. Võrgus töötamine
6.3. Infosüsteemid
6.4. Tabelarvutusprogramm
6.5. Esitlustarkvara
6.6. Raalprojekteerimine
6.7. Autori- ja andmekaitse
Kokkuvõte ja ülesanded
Lisa


В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn
üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
В Таллиннском представительстве розничная продажа не производится.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu
telefon: 7 427 156
e-post:
Для учителей и студентов представительство открыто по понедельникам с 14.00 до 17.00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi
telefon: 33 70 108
e-post:
Частных лиц просим совершать покупки в интернет-магазине Avita.