RUS
Matemaatika - III kooliaste
Matemaatika õpik 8. klassile, I osa

Matemaatika õpik 8. klassile, I osa

Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais

Matemaatika õpik 8. klassile, I osa

Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais

КОД ТОВАРА: 01-009-08-0301
ГОД: 2012, 2015
СТРАНИЦ: 88 lk
ФОРМАТ: A4, pehme köide
ISBN: 9789985218037
Цена: 16,00 €

Uus õpik on kooskõlas uue ainekavaga.

Õpik on kirjutatud selges ja lihtsas keeles ning sobib  ka iseseisvaks tööks. Õpikul on uus ja moodne formaat ning kujundus, selles on rohkesti illustratsioone. Autorite eesmärk on teha matemaatika õppimine võimalikult kergeks ja nauditavaks.

Olulisemad uuendused võrreldes varasemate õpikutega:  trapetsit õpetatakse nüüd 8. klassis, võrrandisüsteemide graafilisel lahendamisel kasutatakse ka arvutiprogramme, käsitletakse võrdelisi lõike, sarnaseid kolmnurki, sarnaste hulknurkade ümbermõõtude ja pindalade suhet, vaadeldakse maa-alade kaardistamise näiteid. Ülesannetesse on sisse toodud kiirteteoreem , mis varem oli varem 9. klassi programmis! Ruutvõrrand ning korrapärase hulknurga pindala ja püramiid on aga viidud 9. klassi.

8. klassi õpiku juurde kuuluvad Malle Saksa töövihikud sisaldavad praktilis-rakenduslikke  ja harjutamisülesandeid, mille koostamisel on lähtutud erinevatest aktiivõppestrateegiatest ja arvestatud erinevaid õpistiile. Ülesannetes on püütud siduda erinevaid teemasid ja seostada õpitavat reaalse eluga. Graafiliste võtete (mõistekaardid, definitsioonikaardid) abil on õpilastel lihtsam luua õpitust süsteemi ja leida seoseid. Töövihikus leidub ülesandeid nii individuaalseks, paaris- kui ka rühmatööks. Töövihikust leiab teste, ristsõnu ja ka matemaatilisi mänge.

Õpikut on retsenseerinud Anne Aasamets, Aleksander Monakov ja Maret Rinne.

Veebiõppekeskkonnas Opiq on sama õpiku digiversioonis kordamispeatükid 7.1 ja 7.2 "Tean, mida tean", kus on kordamisülesanded aritmeetikast, algebrast ja geomeetriast. Õpetaja ülesandekogus on õpilastele saatmiseks kokku 23 ülesannet kolmes raskusastmes: nn igamehe ülesanne, õppinu ülesanne ja mõtleja ülesanne. Kolme punktiga tähistatud ülesanne kattub õpiku ülesandega. 

В случае возникновения вопросов или проблем обращайтесь по электронной почте
или по телефону 6 275 401

Контакт

TALLINN

AS BIT aadress Tallinnas:
Pikk 68, 10133 Tallinn

üldtelefon: 6 275 401
müük koolidele: 6 275 402; 6 275 405
e-post:
Õpetajatele on esindus avatud tööpäeviti 9:00 - 17:00.

TARTU

AS BIT aadress Tartus:
Vallikraavi 9, 51003 Tartu

telefon: 7 427 156
e-post:

Õpetajatele ja üliõpilastele on esindus avatud esmaspäeviti 14:00 - 17:00.

JÕHVI

AS BIT aadress Jõhvis:
Rakvere 30, 41532 Jõhvi

telefon: 33 70 108
e-post:

Avita esindustes jaemüüki ei toimu.
Eraisikutel palume ostud teha Avita e-poes.

Kõik õigused Avita väljaannetele on seadusega kaitstud. Ilma kirjaliku loata ei tohi ühtki väljaannet ega selle osa reprodutseerida.